Phòng Kế toán - Thanh toán

 

1. Trưởng phòng:

Bà Lại Thị Thanh Xuân


       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
       - Trình độ LLCT: Trung cấp
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3825595
       - Điện thoại di động: 0904.152.388
       - Email: xuan.laithanh@sbv.gov.vn

 

2. Phó trưởng phòng:

- Bà Nguyễn Bích Thủy

 

       - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
       - Trình độ LLCT: Cao cấp
       - Điện thoại cơ quan: 0203.3656525
       - Điện thoại di động: 0912.900.041
       - Email: thuy.nguyenbich2@sbv.gov.vn

 

 

- Ông Trịnh Doãn Bộ

         

          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
         
- Trình độ LLCT:
          - Đ
iện thoại cơ quan: 0203.3825513
          - Điện thoại di động: 0904.183.116
          - Email:
bo.trinhdoan@sbv.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kế toán - Thanh toán:

   - Thực hiện việc mở tài khoản, giao dịch thanh toán qua tài khoản cho các Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.
   - Cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khác cho các Tổ chức tín dụng và Kho bác Nhà nước trên địa bàn.
   - Tổ chức thực hiện thanh toán bù trừ giữa các Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.
   - Tổ chức thực hiện thanh toán trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.
   - Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính của Chi nhánh.
  - Thực hiện hạch toán, kế toán, theo dõi và phản ánh tình hình hoạt động các loại vốn, quỹ và tài sản bảo quản tại Chi nhánh.
  - Thực hiện công khai tài sản, tài chính theo quy định của Thống đốc và của pháp luật.
  - Làm đầu mối quan hệ với Cục Công nghệ tin học, các tổ chức tín dụng trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
   - Thu thập, xử lý, cung cấp, bảo quản, lưu trữ toàn bộ số liệu của Chi nhánh trên mạng máy tính để phục vụ cho điều hành của Giám đốc và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương theo chế độ quy định.
   - Chịu trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn nghiệp vụ tin học cho các phòng thuộc Chi nhánh trong phạm vi và quyền hạn được Giám đốc giao.
   - Quản lý các thiết bị tin học; chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Chi nhánh bảo trì, bảo dưỡng và xây dựng kế hoạch trang bị mới vật tư, thiết bị tin học nhằm phục vụ cho các hoạt động của Chi nhánh.
   - Tiếp nhận các quy trình kỹ thuật và các chương trình phần mềm ứng dụng nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước để triển khai tại Chi nhánh và có trách nhiệm quản lý các phần mềm.
   - Quản lý về mẫu in, mã trong thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
  - Quản lý và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong phạm vi trách nhiệm của Chi nhánh.
  - Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ được giao.
   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1611
Đã truy cập: 49321649.