Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

 

STT

 

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

 

I. TCTD Nhà nước và cổ phần do Nhà nước chi phối

 

1

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Ninh

2

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Cẩm Phả

3

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bãi Cháy

4

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Móng Cái

5

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Uông Bí

6

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vân Đồn

7

Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT chi nhánh Quảng Ninh

8

Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT CN Tây Nam Quảng Ninh

9

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Móng Cái

10

Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Ninh

11

Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Móng Cái

12

Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hạ Long

13

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Quảng Ninh

14

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Móng Cái

15

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng SCL CN Quảng Ninh

16

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng SCL CN Móng Cái

 

II. TCTD cổ phần

 

17

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Quảng Ninh

18

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Hòn Gai

19

Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Quảng Ninh

20

Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Cẩm phả

21

Ngân hàng TMCP Kĩ thương chi nhánh Quảng Ninh

22

Ngân hàng TMCP Kĩ thương chi nhánh Móng Cái

23

Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Quảng Ninh

24

Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Móng Cái

25

Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Quảng Ninh

26

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín CN Quảng Ninh

27

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu chi nhánh Quảng Ninh

28

Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Quảng Ninh

29

Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương CN Quảng Ninh

30

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng CN Quảng Ninh

31

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh

32

Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Quảng Ninh

33

Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Ninh

34

Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Quảng Ninh

35

Ngân hàng TMCP Xăng dầu chi nhánh Quảng Ninh

36

Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Quảng Ninh

37

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Ninh

38

Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Quảng Ninh

39

Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu chi nhánh Quảng Ninh

40

Ngân hàng TMCP Đại chúng CN Quảng Ninh

41

Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh CN Quảng Ninh

 

III. Ngân hàng Chính sách

 

42

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh

 

IV. TCTD phi ngân hàng

 

43

Công ty Tài chính Than khoáng sản chi nhánh Quảng Ninh

44

Công ty Cho thuê tài chính I - NH No CN Quảng Ninh

 

V. Quỹ tín dụng nhân dân

 

45

Quỹ tín dụng nhân dân Hưng đạo

46

Quỹ tín dụng nhân dân Mạo khê

 

VI. Tổ chức Tài chính vi mô

 

47

Tổ chức tài chính vi mô M7 chi nhánh Uông Bí

48

Tổ chức tài chính vi mô M7 chi nhánh Đông Triều

 

 Số liệu đến thời điểm 16h30 ngày 18/08/2014

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5759
Đã truy cập: 49311544.