Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1588/QĐ-UBND 28/07/2014 Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 và ngoài 2050 UBND tỉnh Quảng Ninh
1345/QĐ-NHNN 08/07/2014 Hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN đến hết ngày 31/12/2013 Ngân hàng Nhà nước
497/QĐ-NHNN 17/03/2014 Quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

498/QĐ-NHNN 17/03/2014 Quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

499/QĐ-NHNN 17/03/2014 Quyết định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế  theo quy định tại Thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

11/2013/TT-NHNN 15/05/2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ Ngân hàng Nhà nước
02/CT-NHNN 13/05/2013 thực hiện công tác an ninh - quốc phòng năm 2013 Ngân hàng Nhà nước
10/2013/TT-NHNN 10/05/2013 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Ngân hàng Nhà nước
08/2013/TT-NHNN 25/03/2013 Quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng Nhà nước
Số: 643/QĐ-NHNN 25/03/2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG Ngân hàng Nhà nước
09/2013/TT-NHNN 25/03/2013 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng Nhà nước
09/2013/TT-NHNN 25/03/2013 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng Nhà nước
05/2013/TT-NHNN 08/03/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng ban hành theo Quyết định số 78/2000/QĐ-NHNN6 ngày 06/03/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước
01/CT-NHNN 31/01/2013 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ NĂM 2013
03/2013/TT-NHNN 28/01/2013 định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN VN Ngân hàng Nhà nước
857/QĐ-NHNN 02/05/2012 về việc cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
05/CT-NHNN 27/04/2012 Về việc điều chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, giữ hộ của tổ chức tín dung, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
10/2012/TT-NHNN 16/04/2012 Thông tư 10/2012/TT-NHNN quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dung, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
08/2012/TT-NHNN 10/04/2012 Thông tư 08/2012/TT-NHNN Sừa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dung, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
03/CT-NHNN 16/03/2012 Về công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, sai phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
01/CT-NHNN 13/02/2012 Chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012
59/QĐ-NHNN 18/01/2012 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
95/2011/NĐ-CP 20/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 24/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng Thủ tướng Chính phủ
1/CT-NHNN 01/03/2011 Chỉ thị về việc thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội Ngân hàng Nhà nước
1/CT-NHNN 01/03/2011 Chỉ thị về việc thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội
22/2010/TT-NHNN 29/10/2010 Quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước
22/2010/TT-NHNN 29/10/2010 Quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng
83/2010/NĐ-CP 23/07/2010 Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm Chính phủ
14/2010/TT-NHNN 14/06/2010 Hướng đẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Nhà nước

14/2010/TT-NHNN 14/06/2010 Hướng đẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

13/2010/TT-NHNN 20/05/2010 Thông tư quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước
13/2010/TT-NHNN 20/05/2010 Thông tư quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng
1011/QĐ-NHNN 27/04/2010 Quyết định về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước
1011/QĐ-NHNN 27/04/2010 Quyết định về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam
12/2010/TT-NHNN 14/04/2010 Hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng Việt Nam đồng đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuân Ngân hàng Nhà nước
12/2010/TT-NHNN 14/04/2010 Hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng Việt Nam đồng đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuân
2/CT-NHNN 07/04/2010 Chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010 Ngân hàng Nhà nước
2/CT-NHNN 07/04/2010 Chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010
9/2010/TT-NHNN 26/03/2010 Quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng Nhà nước
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1497
Đã truy cập: 49321535.