Văn phòng ban

25/01/2021

 • hằng.jpg

  Phó chánh văn phòng: Nguyễn Thu Hằng
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm ngoại ngữ
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại cơ quan: 0203.3533.560
  Điện thoại di động: 0936.548.588
  Email:nguyenthuhang_bxdntm@quangninh.gov.vn

            

  Phó chánh văn phòng: Lã Hồng Phúc
  Trình độ chuyên môn: Th.sĩ Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại cơ quan: 02033533560
  Điện thoại di động: 0904.701.456
  Email:
   lahongphuc@quangninh.gov.vn

  4a4.jpg Kế toán: Đặng Thị Thanh Huyền
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại cơ quan: 0203.3533.560
  Điện thoại di động:
  Email: dangthithanhhuyen@quangninh.gov.vn
    Chuyên viên: Bùi Thị Thu Trang
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại cơ quan: 0203.3533.560
  Điện thoại di động: 0168.835.8868
  Email:buithithutrang@quangninh.gov.v
   

  Chuyên viên: Bùi Thị Mai
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  Điện thoại cơ quan: 0203.3533.560
  Điện thoại di động: 0385813882
  Email: Buithimai@quangninh.gov.vn

   

    Nhân viên: Nguyễn Văn Khôi
  Trình độ chuyên môn: Lái xe
  Trình độ lý luận chính trị: 
  Điện thoại cơ quan: 0203.3533.560
  Điện thoại di động: 0362200999
  Email: 
    Nhân viên: Nguyễn Văn Khoa
  Trình độ chuyên môn: Lái xe
  Trình độ lý luận chính trị: 
  Điện thoại cơ quan: 0203.3533.560
  Điện thoại di động: 0912092208
  Email: 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 162890