Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

14/11/2023 15:46

Từ đầu năm 2023 huyện chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng NTM cấp huyện, cấp xã, các công trình cần thiết để ưu tiên phân bổ nguồn vốn; phân công các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm.

Thu hái chè tại vùng sản xuất chè tập trung xã Quảng Long (Hải Hà)
Thu hái chè tại vùng sản xuất chè tập trung xã Quảng Long (Hải Hà).

Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 15/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện Hải Hà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trong đó chỉ đạo phấn đấu tối thiểu đến cuối năm 2023 có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Quảng Minh) và 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Huyện đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Quảng Minh, Cái Chiên) theo kế hoạch của năm 2022. Đồng thời chỉ đạo xã Quảng Thịnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023, nhằm đảm bảo có 6/10 xã (60%) được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Đến nay, 10 xã đạt bình quân 16,2/19 tiêu chí nâng cao, 70,6/75 nội dung; tăng bình quân 1,8 tiêu chí và 4,3 nội dung so với cuối năm 2022. Riêng đối với các xã đã và đang đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (Quảng Chính, Quảng Thành, Quảng Long, Quảng Minh, Cái Chiên) đến nay đã có 4/5 xã hoàn thiện 19/19 tiêu chí, 75/75 nội dung; riêng xã Quảng Thành chưa hoàn thiện tiêu chí số 5 (có 1 trường học đạt chuẩn mức độ 2). Các xã còn lại (Quảng Phong, Đường Hoa) dự kiến đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Nuôi tôm theo hình thức công nghiệp tại thôn 3, xã Quảng Minh (Hải Hà)
Nuôi tôm theo hình thức công nghiệp tại thôn 3, xã Quảng Minh (Hải Hà).

Huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu cho xã Quảng Long theo kế hoạch của năm 2022 và chỉ đạo xã Quảng Minh thực hiện bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, nhằm đảm bảo có 4/10 xã (40%) được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đã kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức kinh tế hoàn thiện hồ sơ 5 sản phẩm mới để đề nghị tham gia chương trình OCOP; hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở hoàn thiện hồ sơ để đưa 10 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở KH&CN) tư vấn, hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cho 5 cơ sở OCOP của huyện. Đến nay huyện có 37 sản phẩm OCOP đạt từ 2 sao cấp huyện trở lên; 24 sản phẩm đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên (21 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 5 sao) với 24 tổ chức, doanh nghiệp tham gia.

Người dân xã Quảng Đức (Hải Hà) trồng rừng sản xuất năm 2023
Người dân xã Quảng Đức trồng rừng sản xuất năm 2023.

Huyện chỉ đạo rà soát các công trình, dự án và đối ứng nguồn ngân sách huyện, nhằm ưu tiên bố trí cho các công trình cần đầu tư, đạt chuẩn một số chỉ tiêu còn thiếu đối với các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và thực hiện theo yêu cầu Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện các mục tiêu năm 2023 hơn 92,2 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh khởi công mới hơn 60 tỷ đồng; nguồn công trình chuyển tiếp từ năm 2022 hơn 2,2 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 30 tỷ đồng. Huyện đã phân bổ 44,2 tỷ đồng ngân sách tỉnh cho 19/19 công trình để triển khai thực hiện 16/16 công trình khởi công mới, 3/3 công trình chuyển tiếp; hiện còn hơn 18 tỷ đồng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chưa phân khai. Đến ngày 28/7/2023 huyện giải ngân được hơn 2,6/62,2 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh, đạt 4,32%.

Người dân xã Quảng Phong (Hải Hà) trồng mới và bảo vệ rừng ngập mặn
Người dân xã Quảng Phong trồng mới và bảo vệ rừng ngập mặn.

Theo đánh giá của UBND huyện, đến nay huyện đạt 6/9 tiêu chí, 33/38 chỉ tiêu về huyện NTM nâng cao, tăng 2 chỉ tiêu so với thời điểm rà soát đầu năm. Còn 5 chỉ tiêu chưa đạt là: Có 100% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trung tâm GDNN-GDTX đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 2; trên 70% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; trên 70% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung theo quy định của tỉnh; có mô hình xã NTM thông minh.

 

 

Thái Cảnh

Website Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 199
Đã truy cập: 286341