Xây dựng nông thôn mới nâng cao

15/01/2024 09:33

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân, đến nay diện mạo huyện NTM nâng cao đã hiện hữu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Huyện xác định xây dựng NTM, NTM nâng cao, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là mục tiêu lâu dài, xuyên suốt, bao trùm của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế đi đôi với phát triển hạ tầng, cảnh quan môi trường nông thôn; đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm công bằng xã hội. Huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai Đề án tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Đồng thời chỉ đạo các ngành, các địa phương rà soát, hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao; trong đó đặc biệt quan tâm tiêu chí nước sạch nông thôn và cơ sở hạ tầng, môi trường đô thị, kiên cố hóa trường, lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…; phấn đấu tối thiểu đến cuối năm 2023 có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện hoàn thành xây dựng  NTM nâng cao.

Người dân xã Quảng Minh, huyện Hải Hà nuôi tôm theo hình thức công nghiệp
Người dân xã Quảng Minh nuôi tôm theo hình thức công nghiệp.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội tham gia xây dựng NTM gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn để đáp ứng mục tiêu cho các xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu năm 2023.

 Năm 2023 huyện đã huy động, phân bổ nguồn lực đầu tư nâng cấp 3 công trình trường học với tổng kinh phí gần 23,9 tỷ đồng; sửa chữa 12 công trình với tổng kinh phí hơn 21,6 tỷ đồng. Trong năm đã có thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, công nhận lại 4 trường đạt chuẩn quốc gia, đang chuẩn bị thẩm định đạt chuẩn mức độ 2 cho 3 trường và công nhận lại cho 2 trường.

Tháng 10/2023, công trình giếng nước sạch bản Quảng Hợp (xã Quảng Thành) được triển khai, nhằm đưa nguồn nước sạch phục vụ 87 hộ dân của bản. Công trình hoàn thành cuối tháng 12/2023, nâng tổng số 16 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện.

Hết năm 2023
Trường Tiểu học THCS Quảng Chính được đầu tư, nâng cấp sửa chữa.

Thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, huyện đã phát động các phong trào bảo vệ môi trường, qua đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nhân dân chung tay thực hiện có hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường. Trong đó tuyên truyền thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt; tạo điều kiện cho 1.397 đối tượng vay vốn tạo việc làm với số tiền hơn 86,6 tỷ đồng; cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất đối với 34 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Trong năm 2023 đã có 802 lao động được tạo việc làm mới, nâng tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 84,52 %. Số hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn đạt 99,51%; trong đó số hộ sử dụng nước sạch đạt 67,36%. Đến cuối năm 2023 có 41/43 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 95,3%.

Theo đánh giá của UBND huyện, đến hết năm 2023 huyện đạt 6/9 tiêu chí, 35/39 chỉ tiêu huyện NTM nâng cao. Những tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu và yếu đang được huyện tích cực triển khai.

 

 

Thái Cảnh

Website Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 297914