Xây dựng Hạ Long trở thành đô thị du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ du lịch quốc gia tầm quốc tế

21/02/2024 13:34

Ngày 20/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long để nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác năm 2023; việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 và Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2023, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy Hạ Long nhấn mạnh: Năm 2023, thành phố đã hoàn thành đạt và vượt 22 chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm thành phố có mức tăng trưởng cao nhất 16,2%, trong đó, khu vực dịch vụ tăng 17,4%; đón 8,7 triệu lượt khách du lịch; tổng thu từ du lịch đạt trên 19.000 tỷ đồng, bằng 133% so với năm 2022. Các nhiệm vụ triển khai Quy hoạch chung thành phố theo Quyết định số 72 của Chính phủ được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Thành phố tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thành các công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm có tính động lực kết nối vùng, khu vực trung tâm đến các xã. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân được quan tâm chú trọng. Thành phố là địa phương về đích đầu tiên trước thời hạn tỉnh giao về xây mới, sửa chữa nhà ở cho 109 hộ có hoàn cảnh khó khăn; chủ động rà soát và hoàn thành nhận đỡ đầu đến 18 tuổi cho 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Hạ Long là địa phương đi đầu trong xây dựng Đề án tự chủ đối với trường học.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thành phố đã cụ thể hóa Nghị quyết số 20 ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” bằng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND và Kế hoạch của UBND thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, văn bản cụ thể hóa các nội dung của các nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo xây dựng thành phố Hạ Long "Kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình"; đồng thời, đề ra 20 chỉ tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị tập trung đi thẳng vào những nội dung mà thành phố cần lưu ý hơn về công tác kiểm tra giám sát, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc thu hút được những nhà đầu tư mới; thành lập các doanh nghiệp mới; hình thành các sản phẩm du lịch mới; công tác quản lý nhà nước đối với quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên.., nhất là quản lý Vịnh Hạ Long và công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án đang chậm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, biểu dương, đánh giá cao, ghi nhận những kết quả TP Hạ Long đạt được thời gian qua là toàn diện và nổi bật trên tất cả lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh về mục tiêu thời gian tới phải xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch, dịch vụ, văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ quốc gia mang tầm quốc tế, phát triển bền vững, khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của TP Hạ Long mới sau khi mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm mới, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, để hoàn thành mục tiêu đề ra, trước hết, thành phố cần rà soát đội ngũ cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho các giai đoạn tiếp theo; quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; khắc phục kịp thời các hạn chế đã được chỉ ra qua các kiến nghị, kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật và theo chỉ đạo của cấp trên; rà soát các dự án đã giao đất để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, nhưng không để tiềm ẩn những vi phạm, sai phạm liên quan tới thất thoát, lãng phí về ngân sách, tài sản công, gây mất an ninh trật tự. 

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Thành phố cần sớm hoàn thiện các quy hoạch sau khi đã có Quy hoạch 72 của Thủ tướng chính phủ; quản lý phát triển bền vững vịnh Cửa Lục và các không gian phát triển mới được tạo ra sau khi các trục giao thông mới được hình thành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là thu ngân sách, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, phát triển đô thị, quản lý không gian biển, kiến trúc cảnh quan đô thị; tháo gỡ khó khăn cho một số dự án về đất san lấp, vật liệu san lấp; thu hút các dự án phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng bền vững; thực hiện 3 đột phá chiến lược; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành của chính quyền.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy Hạ Long báo cáo tại hội nghị.
Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư Thành ủy Hạ Long báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó, phải chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, con người, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; lưu ý phát triển sản xuất cho người dân ở khu vực vùng cao thông qua các mô hình kinh tế bền vững, đào tạo và chuyển đổi nghề cho người dân; rà soát, hoàn thiện các tiêu chí để năm nay thành phố gia nhập mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO và 70% người dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch qua công trình cấp nước tập trung.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh đến là phải quan tâm việc hoàn thiện quy chế quản lý và quy hoạch vịnh Hạ Long phù hợp với giai đoạn mới. Đồng chí giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, cùng với thành phố khẩn trương khảo sát, đánh giá thực chất những bất cập đối với các tuyến vận tải đường thủy nội địa; xác định tuyến, phí tham quan Vịnh cũng như những bất cập trong quản lý nhà nước về vận tải thủy, cảng bến, du lịch, an ninh trật tự trên Vịnh Hạ Long, để tập trung các giải pháp phòng chống tiêu cực; đấu tranh với các hiện tượng bảo kê, làm lành mạnh môi trường kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long, cũng như trên địa bàn thành phố; khẩn trương hoàn thành Đề án thu phí đỗ xe vỉa hè, lòng đường nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và không để phát sinh tiêu cực.

Thu Chung

Website Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 298266