Tinh thần đột phá, sáng tạo, đoàn kết và hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU

23/02/2024 07:23

Ngày 22/2, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 47 để thảo luận một số công việc trong thời gian tới, trong đó có đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triến của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 2/10/2019 về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ thể hiện đột phá trong tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn, quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong cụ thể hóa, sáng tạo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Việc sáp nhập Hoành Bồ vào TP Hạ Long là diện khuyến khích để tổ chức lại không gian phát triển, tổ chức lại nguồn lực phát triển theo tinh thần định hướng phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Đối với đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn này, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện sắc xếp triệt để số đơn vị hành chính thuộc diện bắt buộc, trong đó đã thực hiện sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 186 xuống còn 177 xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Nghị quyết 18 đã thể hiện rõ tinh thần sáng tạo từ tên gọi của Nghị quyết, từ khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 trong điều kiện tiến hành một khối lượng công việc rất lớn trong thời gian rất ngắn; từ việc tổ chức các kỳ họp HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, phường đảm bảo logic, khoa học. Tinh thần sáng tạo còn được thể hiện qua việc thực hiện sắp xếp ổn định bộ máy, bố trí cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội của hai địa phương trong điều kiện chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh trong điều kiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016-2021. Sáng tạo trong sắp xếp, bố trí trụ sở các cơ quan, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính; sáng tạo trong việc chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình, đáp ứng các tiêu chuẩn và chỉ đạo thu hút nguồn lực, bố trí nguồn lực từ ngân sách, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại I. Sáng tạo trong việc khẩn trương lập Quy hoạch chung TP Hạ Long sau sáp nhập. Sáng tạo trong việc nỗ lực xây dựng NTM khi đưa 4 xã vùng sâu, xa gồm: Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Hòa Bình của khu vực Hoành Bồ cũ và tập trung chính sách an sinh xã hội ở khu vực TP Hạ Long mới.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU đảm bảo đúng quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, kế hoạch lộ trình đã được xác định trong nghị quyết và trong đề án báo cáo với Trung ương, với cách làm bài bản, khoa học, sáng tạo, bám sát thực tiễn; coi trọng công tác thông tin tuyên truyền vận động, tạo niềm tin, tạo sự đồng thuận ủng hộ trong cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Sau sắp xếp, hệ thống chính trị của TP Hạ Long mới hoạt động ổn định nền nếp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể diễn ra thuận lợi, đúng quy định pháp luật và quy định của Đảng. Hoạt động của người dân, doanh nghiệp được đảm bảo. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của TP Hạ Long mới, cùng cả hệ thống chính trị đã nghiêm túc, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của tỉnh trong Đề án nhập Hoành Bồ vào Hạ Long.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, cả quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quy hoạch 72 của TP Hạ Long cho thấy, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Hoành Bồ và TP Hạ Long đã mở ra cơ hội mới, nguồn lực mới, tạo điều kiện để khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội địa phương, hình thành đô thị loại I lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, mở ra không gian phát triển mới, rộng lớn, tầm nhìn dài hạn; tối ưu hóa công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực quản lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, văn hóa bản địa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng-an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền và khoảng cách giàu nghèo. Đồng thời, tạo ra sức mạnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân toàn tỉnh.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Thống nhất với các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết đã chứng minh được tính đúng đắn trong thực tế, trở thành động lực phát triển mới cho thành phố Hạ Long. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí bày tỏ sự tri ân và đánh giá cao những đồng chí lãnh đạo, cán bộ quản lý của huyện Hoành Bồ, TP Hạ Long, dù còn điều kiện để tái cử nhiệm kỳ 2020-2025, nhưng đã tự nguyện xin nghỉ công tác, dành cơ hội cho lớp trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ sắp xếp cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; tạo niềm tin, sự ủng hộ trong cán bộ, đảng viên, tuyệt đối không có bất cứ đơn thư trong thực hiện.

Từ việc triển khai Nghị quyết 18 và các chủ trương của Trung ương đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý. Đó là việc gì khi đủ rõ chín muồi mang lại lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, phù hợp với quy định của Đảng và pháp luật, thì cần kịp thời có quyết sách, khoa học, đúng đắn. Khi có chủ trương đúng đắn, thành công hay không nằm ở khâu tổ chức thực hiện, thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo, trong mỗi cán bộ đảng viên; kịp thời phát hiện ra những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ. Trong tổ chức thực hiện phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị toàn tỉnh, của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân, trong cán bộ Đảng viên; thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm tổ chức thực hiện trong nội bộ đội ngũ cán bộ và mỗi cơ quan. Phải hết sức chú trọng công tác tư tưởng, có hình thức tuyên truyền, thuyết phục vận động nhân dân, làm chủ không gian mạng, tuyệt đối không để các đối tượng xấu lợi dụng chống phá; đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, ổn định trật tự xã hội, đời sống nhân dân cả trong quá trình trước và sau sắp xếp.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, cùng với những cơ hội phát triển mới, việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ cũng đặt ra những yêu cầu, thách thức mới như: Bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long, Cửa Lục trong điều kiện công tác thu gom rác thải, nước thải đô thị chưa đạt hiệu quả mong muốn. Chênh lệch vùng miền và khoảng cách giàu nghèo vẫn còn lớn. Ở đô thị có quy mô diện tích lớn nhất cả nước, đa dạng, độc đáo và khác biệt về địa hình, gây khó khăn trong quản lý, phát triển đô thị, xã hội. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp chưa như kỳ vọng...

Theo quy hoạch chung TP Hạ Long đã được Chính phủ phê duyệt, TP Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040 sẽ được xây dựng phát triển trở thành trung tâm dịch vụ du lịch quốc gia mang tầm quốc tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; là thành phố cấp vùng với các chức năng là trung tâm thương mại dịch vụ công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, dịch vụ logistics trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Bắc, là hạt nhân, động lực phát triển của tỉnh Quảng Ninh; thành phố phát triển theo mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu toàn tỉnh và TP Hạ Long tiếp tục quán triệt sâu sắc triển khai các quan điểm đã nêu trong Quy hoạch 72, Quy hoạch 80 và trong Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Trong đó, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. TP Hạ Long phải phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế riêng có, khác biệt và những nguồn lực đặc biệt quan trọng, nhất là khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục; huy động và phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đô thị, phát triển kinh tế của thành phố theo yêu cầu là dịch vụ du lịch quốc gia mang tầm quốc tế; phát triển hệ sinh thái du lịch, nâng tầm du lịch TP Hạ Long trở thành điểm hấp dẫn, trọn vẹn “bốn mùa”; để thu hút các nguồn lực đầu tư từ mọi thành phần kinh tế để tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ tổng hợp, hiện đại. TP Hạ Long phải là nơi điển hình trong chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu sang xanh" theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột thiên nhiên, con người, văn hóa; chú trọng đầu tư và tạo chuyển biến căn bản trong phát triển giáo dục đào tạo làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững của thành phố.

TP Hạ Long phải là chủ đạo trong tổ chức triển khai thực hiện mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến, đa chiều, các mũi đột phá, ba vùng động lực”; đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng đồng bào, miền núi, khu vực Hoành Bồ cũ; xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, an ninh, người dân được hưởng ấm no bình yên, hạnh phúc. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho giai đoạn tới; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa các vùng miền, các dân tộc, thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện chống lãng phí…

Thành phố phải hết sức quan tâm trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch chung, có cách tiếp cận tổng thể đối với Vịnh Cửa Lục để khai thác tổng thể, bền vững, đạt được các tiêu chí về kinh tế, môi trường, xã hội, an ninh.

Thu Chung

Website Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 298260