Hải Hà: Quyết tâm trở thành huyện NTM nâng cao

12/04/2024 08:37

Nghị quyết số 12-NQ/HU (ngày 8/12/2023) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hà về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 đã xác định Hải Hà sẽ hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao năm 2023. Đến nay, diện mạo huyện NTM nâng cao đã hiện hữu, qua đó nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.

Thu hoạch chè tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà
Thu hoạch chè tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà.

Thời gian qua, huyện Hải Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân trong xây dựng, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của chương trình xây dựng NTM. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội tham gia xây dựng NTM gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Đồng thời, huy động và đa dạng hóa nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn để đáp ứng mục tiêu cho các xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã đạt NTM kiểu mẫu.

Năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, huyện Hải Hà đã huy động, phân bổ nguồn lực đầu tư nâng cấp 3 công trình trường học với tổng kinh phí gần 23,9 tỷ đồng; sửa chữa 12 công trình với tổng kinh phí hơn 21,6 tỷ đồng. Trong năm, đã có thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 mới được công nhận, công nhận lại 4 trường đạt chuẩn quốc gia, đang chuẩn bị thẩm định đạt chuẩn mức độ 2 cho 3 trường và công nhận lại cho 2 trường.

Cùng với đó, huyện tập trung thực hiện tiêu chí về nước sạch. Tháng 10/2023, công trình giếng nước sạch bản Quảng Hợp (xã Quảng Thành) được triển khai, nhằm đưa nguồn nước sạch về cho 87 hộ dân xã Quảng Hợp sử dụng. Công trình hoàn thành vào cuối tháng 12/2023, nâng tổng số lên thành 16 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện.

Huyện Hải Hà hiện có 24 tổ chức, doanh nghiệp tham gia chương trình OCOP với tổng số 40 sản phẩm OCOP, trong đó có 24 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó trà hoa vàng Quy Hoa đạt sản phẩm OCOP cấp quốc gia hạng 5 sao. Các sản phẩm OCOP này đã góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Trồng rừng sản xuất tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà
Trồng rừng sản xuất tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

Để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, huyện Hải Hà đã phát động, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều phong trào bảo vệ môi trường. Đáng chú ý là việc tuyên truyền thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt; tạo điều kiện cho 1.397 đối tượng vay vốn tạo việc làm với số tiền hơn 86,6 tỷ đồng; cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất đối với 34 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

3 tháng đầu năm 2024, huyện Hải Hà đã tạo việc làm mới cho 472 lao động, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 33,7% kế hoạch năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện lên thành 84,92%, tăng 0,4% so với cuối năm 2023. Số hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn trên toàn huyện đạt 99,51%; trong đó, số hộ sử dụng nước sạch đạt 67,36%. Toàn huyện hiện có 41/43 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 95,3%.

Theo báo cáo của UBND huyện Hải Hà, hiện nay địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu trong kế hoạch năm 2023 và triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao năm 2024. Đến nay, huyện đã đạt 100% tiêu chí xây dựng NTM nâng cao (9/9 tiêu chí, 38/38 nội dung); hoàn thành 3/3 điều kiện chung xây dựng NTM nâng cao. UBND tỉnh đã phê duyệt, công nhận xã Quảng Minh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 4/3/2024, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao đến thời điểm hiện tại lên thành 4/10 xã.

Trung Thành

Website Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 139
Đã truy cập: 305837