THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2010 - 2020; ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

24/06/2021 15:06

Tổng vốn ngân sách Trung ương bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 41.449 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển là 29.698 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 11.751 tỷ đồng), với trên 90% nguồn vốn tập trung hỗ trợ cho các địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2010 - 2020; ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 72
Đã truy cập: 219600