Tiên Yên: Sơ kết 2 năm chương trình xây dựng nông thôn mới

16/04/2013 00:00
Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Ban chỉ đạo huyện Tiên Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trương Công Ngàn - Trưởng ban Xây dựng nông thôn mới thay mặt Ban chỉ đạo Tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo kết quả 2 năm (2011-2012) của Ban chỉ đạo huyện cho thấy, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực: Ban chỉ đạo cấp huyện, xã và bộ máy thường trực từ cấp huyện đến các thôn bản đã được thành lập. Ban chỉ đạo huyện đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn giúp các xã thuận lợi trong tổ chức thực hiện Chương trình. Đến nay toàn huyện đã cơ bản đạt chuẩn 4 tiêu chí gồm: Quy hoạch, Giáo dục, Y tế, An ninh trật tự an toàn xã hội. 4/11 xã cơ bản đạt từ 9 đến 13 tiêu chí; 3/11 xã đạt 4 đến 9 tiêu chí; 4/11 xã đạt dưới 4 tiêu chí. Chưa có xã nào đạt từ 14 tiêu chí trở lên.  Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh, qua đó nhân dân đã tự nguyện góp công, góp của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn mới được quan tâm đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp.

Có thể nói, sau hai năm triển khai, bộ mặt nông thôn Tiên Yên có nhiều thay đổi, hệ thống hạ tầng nông thôn được nâng cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng giúp người dân nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm và có tính bền vững. Hệ thống chính trị được giữ vững, an ninh chính trị được đảm bảo, nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Tiên Yên đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: Mô hình phát triển sản xuất triển khai nhiều xong còn nhỏ lẻ, manh mún, dàn trải, chưa đem lại hiệu quả cao, chưa tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn trên thị trường, chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế địa phương để phát triển sản xuất. Nhu cầu kinh phí đầu tư hạ tầng lớn, song việc huy động đóng góp từ xã hội thấp, việc huy động các nguồn lực của nhân dân đã có chuyển biến song chưa rộng khắp. Các biện pháp thực hiện tiêu chí còn chung chung hiệu quả chưa cao. Một số thành viên Ban chỉ đạo chưa thật sự tích cực trong bám sát địa bàn, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện chương trình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Công Ngàn ghi nhận những cố gắng nỗ lực và kết quả bước đầu đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Ban chỉ đạo huyện cần kiên trì mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra; Tăng cường phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới; Cần tập trung phát triển sản xuất trên cơ sở lợi thế so sánh với các địa phương khác trong tỉnh; Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng hiệu quả, ưu tiên các công trình có tính động lực cho phát triển, tránh đầu tư dàn trải lãng phí; Quan tâm tổ chức tốt phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện cách làm hay, đồng thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng cho 25 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

 banxdntm@quangninh.gov.vn
 Bá Trinh (Ban XDNTM)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 219541