Ngày 2-3/2013: Tuyên dương 80 điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM toàn tỉnh

02/04/2013 00:00
Chiều ngày, 21-02/2013, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị rà soát và thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

  Hội nghị tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM sẽ diễn ra trong hai ngày từ 1-2 tháng 3 năm 2013 với sự góp mặt của hơn 450 đại biểu. Chương trình sẽ bao gồm các nội dung như tham quan tại Khu du lịch Tuần Châu, tiệc chiêu đãi và hội nghị tuyên dương, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh sau 02 năm triển khai (2011-2012). Riêng chương trình hội nghị tuyên dương diễn ra từ 7h đến11h30 ngày 2-3-2013 sẽ được truyền trình trực tiếp trên Đài PTTH Quảng Ninh (QTV).

   Đồng chí Trương Công Ngàn, Trưởng Ban xây dựng NTM, báo cáo, danh sách 80 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM đã cơ bản được hoàn thiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung chuẩn bị khác như kịch bản chương trình, phục vụ, khánh tiết, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, lựa chọn các sản phẩm giới thiệu thương hiệu … về cơ bản đã được hoàn tất.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chi tiết hơn một số nội dung liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng, công tác tuyên truyền, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế,…

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị trong việc vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp quý báu trong quá trình triển khai phong trào xây dựng NTM trên toàn tỉnh, tạo sức lan tỏa và huy động ngày càng nhiều sự chung sức của các tập thể, đơn vị và cá nhân trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng nông thôn nói riêng và toàn tỉnh Quảng Ninh nói chung.

       Để hội nghị đạt được kết quả cao, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan chú trọng đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, trật tự; chuẩn bị tốt các phương án về y tế, điện, âm thanh, ánh sáng…; tổ chức điều hành khen thưởng một cách khoa học; đổi mới cách thức báo cáo kết quả theo hình thức sân khấu hóa…

       Cùng với đó, đồng chí chỉ đạo Ban Xây dựng NTM và Ban Thi đua - Khen thưởng xem xét bổ sung chỉ tiêu về lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở; Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tốt công tác tổ chức họp báo trước hội nghị vào ngày 25-02-2013./.

 banxdntm@quangninh.gov.vn
 Việt - Ban XDNTM


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

<