Tháo "điểm nghẽn" về công tác cán bộ ở cơ sở

12/07/2016 00:00
Đối với chương trình xây dựng NTM, nhân tố đóng vai trò quyết định chính trong việc đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống là đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Để làm được điều này thì cán bộ phải được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ, thế nhưng đây đang là một trong những “điểm nghẽn” trong quá trình xây dựng NTM của Quảng Ninh.

tập huấn.jpg?renditionID=5
Ban xây dựng NTM tỉnh tập huấn về chương trình xây dựng NTM cho các cán bộ xã của các địa phương trong tỉnh tại TP Hạ Long

Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP, hiện biên chế cán bộ, công chức cấp xã khá lớn, gần 2.400 người, nhưng cán bộ chuyên trách về NTM rất ít. Đơn cử như tại huyện Tiên Yên, hiện chỉ có 2 cán bộ chuyên trách. Hàng năm, 2 cán bộ này sẽ phải phụ trách xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn, công tác báo cáo định kỳ hàng tháng, công tác tổng hợp, tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất... Tại cấp xã hiện chỉ có cán bộ kiêm nhiệm làm công tác xây dựng NTM, thường là cán bộ xây dựng - địa chính hoặc kế toán của xã. Ở cấp thôn, hầu hết trưởng thôn chính là người phụ trách luôn nhiệm vụ triển khai chương trình xây dựng NTM. Thế nhưng, hầu hết trưởng thôn đều là những người lớn tuổi, là lao động nông nghiệp, trình độ năng lực hạn chế, nhất là ở những xã đặc biệt khó khăn. Đáng nói cả đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp huyện, cán bộ kiêm nhiệm cấp xã đều không được đào tạo cơ bản về công tác xây dựng NTM mà chỉ qua các khoá tập huấn ngắn ngày nên ít kỹ năng, kiến thức để triển khai công việc, nhất là trong công tác tổng hợp, tham mưu, quy hoạch, giải ngân vốn NTM. Theo phân cấp, cấp xã làm chủ đầu tư các công trình xây dựng NTM có giá trị đầu tư dưới 3 tỷ đồng. Các công trình này vẫn phải thực hiện theo đúng các quy định trong Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, phải tổ chức họp dân lấy ý kiến, thống nhất mức hỗ trợ, lập dự toán... Thế nhưng, do kiêm nhiệm và không được đào tạo bài bản nên không ít cán bộ xã đã lúng túng trong việc lập và triển khai các dự án.

Còn nhớ đến tháng 8-2014, mặc dù đã đi gần hết chặng đường 5 năm xây dựng NTM nhưng công tác giải ngân vốn xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh vẫn lúng túng, nhiều địa phương tỷ lệ giải ngân chưa đạt được 5%. Nguyên nhân do công tác lập và triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất còn chậm, chất lượng hồ sơ một số dự án hạ tầng chưa đảm bảo, phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Các trưởng thôn thì cũng hiểu về NTM một cách rất mơ hồ, chung chung, nhất là ở những xã đặc biệt khó khăn.

Ông Hoàng Văn Quang, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tiên Yên cho biết: Do chưa nắm vững về nội dung, phương pháp, cách làm trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nên ở một số địa phương còn nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và huyện chưa được các cán bộ, công chức cấp xã, cấp thôn đưa đến với người dân. Trong đợt kiểm tra, rà soát mới đây nhất của huyện cho thấy, thực trạng này đang diễn ra khá phổ biến. Ví dụ như khi được hỏi về chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2012-2015 thì gần như không có người dân nào biết đến.

Thực tế cho thấy, tại một số địa phương, khi cán bộ hiểu rõ về chủ trương, đường lối xây dựng NTM thì đã huy động được nhân dân nhiệt tình, hưởng ứng tham gia làm thay đổi diện mạo nông thôn. Do đó, để tiếp tục giành thắng lợi trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, thiết nghĩ, “điểm nghẽn” về cán bộ thực thi ở cơ sở cũng cần được các cấp, ngành và địa phương quan tâm, tháo gỡ.

 Hoàng Nga

 Báo QN

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 54099