Kiểm điểm công tác xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2016 và công tác giải ngân nguồn vốn XDNTM năm 2015-2016.

10/10/2016 00:00
Ngày 7-10, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố kiểm điểm công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 và công tác giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình xây dựng NTM năm 2015 và năm 2016. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Lãnh đạo Ban Xây dựng NTM và các sở ngành liên quan.

bnt báo cáo.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng ban XD NTM báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và nhiệm 3 tháng cuối năm 2016.

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 9-2016, bình quân các xã trên địa bàn tỉnh đạt 17,2 tiêu chí NTM (đạt 37,2 chỉ tiêu), trong đó có 01 xã đạt 19 tiêu chí, 9 xã đạt 18 tiêu chí. Đối với 22 xã đặc biệt khó khăn, hiện công tác xây dựng NTM mới chỉ đạt đạt 10,88 tiêu chí (đạt 27,32 chỉ tiêu). Với các xã đã đạt chuẩn xây dựng NTM cần tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí và thí điểm xây dựng nông thôn tiên tiến tại 3 xã Việt Dân, An Sinh, Bình Khê (TX Đông Triều).
Hiện nay, việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng NTM tại một số địa phương còn chung chung, hình thức. Một số BCĐ địa phương chưa tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình, công tác xây dựng kế hoạch ở một số địa phương còn chậm, thiếu tính cụ thể, khả thi do đặt mục tiêu cao trong khi nguồn lực hạn chế.
Về kết quả phân bổ, giải ngân vốn NTM năm 2016, UBND tỉnh quyết định phân bổ 200 tỷ đồng hỗ trợ Chương trình MTQG Xây dựng NTM, trong đó phân bổ 179 tỷ cấp trực tiếp cho các địa phương. Tính đến hết tháng 9-2016, khối lượng thực hiện đạt 107/179 tỷ đồng (đạt 60% so với kế hoạch); số đã giải ngân mới chỉ đạt 46/179 tỷ đồng (đạt 26% so với kế hoạch). Theo báo cáo, các dự án về hạ tầng giải ngân tốt, tuy nhiên các dự án về phát triển sản xuất tiến độ giải ngân còn chậm. 

địa phương báo cáo.jpg
Lãnh đạo UBND huyện Bình Liêu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình XD NTM qua điểm cầu trực tuyến.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về những kết quả đạt được trong xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cũng như giải ngân vốn xây dựng NTM, từ đó tìm ra biện pháp khắc phục.

kbnn.jpg

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý một số địa phương mặc dù đã cố gắng song kết quả thực hiện xây dựng NTM chưa đảm bảo, nguyên nhân do lực lượng cán bộ chuyên môn còn lúng túng trong cách làm, chỉ đạo chưa sát với thực tế địa phương. Đồng chí yêu cầu hết năm 2016, các địa phương phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra, có ít nhất 20 xã đạt chuẩn, 3 xã nông thôn tiên tiến kiểu mẫu phải có kết quả khởi sắc; giải ngân vốn cơ bản đạt tỷ lệ cao, trên 70%.
 

đc hậu kết luận.jpg
Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban xây dựng NTM tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chỉ đạo các địa phương trong triển khai thực hiện các mục tiêu; các chính sách áp dụng phải linh hoạt, trong đó có vấn đề ký quỹ của các địa phương.
Liên quan đến chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế triển khai ngay theo hướng hỗ trợ một phần cho người dân. Ngoài ra, tổ chức đoàn thể các cấp cần tích cực vào cuộc tuyên truyền người dân tham gia cũng như tăng cường an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường; phát động phong trào thi đua đến từng thôn, khu hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí đã đề ra.
Đối với Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm, tuy thời gian qua đã đạt được một số kết quả, có nhiều sản phẩm đặc trưng, song đồng chí cũng lưu ý các địa phương không chạy theo số lượng dẫn đến sản xuất sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm.
Các ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng NTM, gắn trách nhiệm địa phương vào mục tiêu này. Đồng thời tăng cường vai trò của người đứng đầu, tích cực chủ động tìm hiểu cơ sở, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; Liên minh Hợp tác xã cần tăng cường hỗ trợ các xã trong sản xuất hàng hóa, tổ chức tiêu thụ sản phẩm.
Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng NTM. Trong tiêu chí thi đua của các địa phương cần tăng điểm thi đua xây dựng NTM nhằm đẩy mạnh phong trào sản xuất…/

 Minh Tuấn
 Ban XDNTM


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 197072