Công nhận huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
22/11/2021 09: 48:00
Công nhận huyện Hải Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Các xã Vạn Ninh, Thượng Yên Công, Cẩm Hải đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
22/11/2021 09: 32:00
Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Huyện Đầm Hà Đạt chuẩn nông 2019
22/11/2021 09: 29:00
Huyện Đầm Hà Đạt chuẩn nông 2019
Huyện Hải Hà Đạt chuẩn nông thôn mới
22/11/2021 09: 26:00
Huyện Hải Hà Đạt chuẩn nông thôn mới
Kế hoạch Hội chợ OCOP năm 2021
19/11/2021 10: 18:00
Kế hoạch Hội chợ OCOP năm 2021
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Đồng bộ các giải pháp
25/10/2021 09: 00:00
Đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM
Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc Hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xaayd ựng nông thôn mới 2021-2025
25/10/2021 08: 56:00
phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xaayd ựng nông thôn mới 2021-2025
Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25
25/10/2021 08: 53:00
hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25
Quyết định 3031/QĐ-UBND ngày 7/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
25/10/2021 08: 48:00
thành lập BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 130/QĐ-BCĐ ngày 7/9/2021 của BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM về việc ban hành Quy chế hoạt động Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
25/10/2021 08: 40:00
Quy chế hoạt động Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 197075