Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
40/TB-UBND 20/02/2019 TB Ý kiến kết luận của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh tại cuộc họp trực tuyến tổng kết Chương trình OCOP tỉnh QN năm 2018 UBND tỉnh Quảng Ninh
07/KH-UBND 08/01/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
39/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 Nghị quyết số 39 /2010/NQ-HĐND, ngày 10/12/2010 về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020 HĐND tỉnh Quảng Ninh
800/SỐ: 800/QĐ-TTG 04/06/2010 Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 Chính phủ
7/2010/TT - BNNPTNT 08/02/2010 Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
68/QĐ-UBND 12/01/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, THÔN, BẢN, KHU PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH UBND tỉnh Quảng Ninh
92/SỐ: 92/2009/NĐ-CP 22/10/2009 VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ Chính phủ
31/2009/TT-BXD 10/09/2009 Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn Bộ Xây Dựng
2543/BNN- KTHT 21/08/2009 V/v: Hướng dẫn đánh giá và lập báo cáo xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
54/SỐ: 54/2009/TT-BNNPTNT 21/08/2009 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
491/491/QĐ-TTG 16/04/2009 Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Thủ tướng Chính phủ
721/QĐ-BNN-KH 17/03/2009 Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH 14/05/2004 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Chính phủ
4/04/2004/QĐ-BNV 16/01/2004 Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Chính phủ
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 44486