Các xã Vạn Ninh, Thượng Yên Công, Cẩm Hải đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
22/11/2021 09: 32:00
Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Huyện Đầm Hà Đạt chuẩn nông 2019
22/11/2021 09: 29:00
Huyện Đầm Hà Đạt chuẩn nông 2019
Huyện Hải Hà Đạt chuẩn nông thôn mới
22/11/2021 09: 26:00
Huyện Hải Hà Đạt chuẩn nông thôn mới
Kế hoạch Hội chợ OCOP năm 2021
19/11/2021 10: 18:00
Kế hoạch Hội chợ OCOP năm 2021
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Đồng bộ các giải pháp
25/10/2021 09: 00:00
Đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM
Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc Hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xaayd ựng nông thôn mới 2021-2025
25/10/2021 08: 56:00
phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xaayd ựng nông thôn mới 2021-2025
Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25
25/10/2021 08: 53:00
hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25
Quyết định 3031/QĐ-UBND ngày 7/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
25/10/2021 08: 48:00
thành lập BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 130/QĐ-BCĐ ngày 7/9/2021 của BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM về việc ban hành Quy chế hoạt động Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
25/10/2021 08: 40:00
Quy chế hoạt động Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
tham dinh sp OCOP QY, CP thang 6.2021
20/09/2021 08: 44:00
tham dinh sp OCOP QY, CP thang 6.2021
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 101
Đã truy cập: 190443