Trang chủ Hướng dẫn - Báo cáo
Báo cáo số 827/BC-MTTQ-BTT ngày 16/4/2024
16/04/2024 15: 35:00
Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về...
Báo cáo số 825/BC-MTTQ-BTT ngày 15/4/2024
15/04/2024 07: 55:00
Báo cáo tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội...
Báo cáo số 823/BC-MTTQ-BTT ngày 10/4/2024
10/04/2024 09: 15:00
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng...
Báo cáo số 824/BC-MTTQ-BTT ngày 09/4/2024
09/04/2024 16: 30:00
Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện phối hợp kiểm tra, giám sát, trong công tác bắt, tạm giữ, tạm...
Báo cáo số 822/BC-MTTQ-BTT ngày 09/4/2024
09/04/2024 11: 15:00
Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số...
Báo cáo số 821/BC-MTTQ-BTT ngày 08/4/2024
08/04/2024 07: 50:00
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019
Báo cáo số 820/BC-MTTQ-BTT ngày 05/4/2024
05/04/2024 15: 10:00
Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,...
Báo cáo số 819/BC-MTTQ-BTT ngày 29/3/2024
29/03/2024 15: 20:00
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện...
Báo cáo số 818/BC-MTTQ-BTT ngày 26/3/2024
26/03/2024 16: 05:00
Báo cáo kết quả tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...
Báo cáo số 816/BC-MTTQ-BTT ngày 20/3/2024
20/03/2024 07: 45:00
Báo cáo tình hình nhân dân quý I năm 2024
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 992
Đã truy cập: 960359