Trang chủ Hướng dẫn
Hướng dẫn số 57/HD-MTTQ-BTT ngày 12/10/2021
12/10/2021 19: 22:00
Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
Hướng dẫn số 47/HD-MTTQ-BTT ngày 09/02/2021
09/02/2021 16: 11:00
Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021
Hướng dẫn số 46/HD-MTTQ-BTT ngày 09/02/2021
09/02/2021 14: 09:00
Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2021
Hướng dẫn số 44/HD-MTTQ-BTT ngày 01/02/2021
01/02/2021 15: 15:00
Hướng dẫn triển khai công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2021
Hướng dẫn số 43/HD-MTTQ-BTT ngày 29/01/2021
29/01/2021 09: 18:00
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021...
Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021
22/01/2021 09: 31:00
Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh năm 2021
Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 02/12/2020
03/12/2020 07: 29:00
Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố nhân dịp Lễ Giáng...
Hướng dẫn số 37/HD-MTTQ-BTT ngày 09/9/2020
09/09/2020 15: 00:00
V/v tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
Hướng dẫn số 36/HD-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2020
26/08/2020 10: 17:00
V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng...
Thông tri số 08/TT-MTTQ-BTT ngày 28/7/2020
06/08/2020 10: 44:00
Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 235
Đã truy cập: 455834