Trang chủ Chương trình - Kế hoạch
Kế hoạch số 98/KH-MTTQ-BTT ngày 04/8/2021
04/08/2021 18: 00:00
Kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử tại nơi làm việc và nơi...
Chương trình hành động số 19/CTr-BCĐ ngày 04/8/2021
04/08/2021 17: 48:00
Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về...
Kế hoạch số 86/KH-MTTQ-BTT ngày 13/4/2021
13/04/2021 15: 36:00
Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng,...
Kế hoạch số 78/KH-MTTQ-BTT ngày 04/3/2021
04/03/2021 18: 29:00
Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu...
Kế hoạch số 76/KH-MTTQ-BTT ngày 23/02/2021
23/02/2021 15: 00:00
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng...
Chương trình số 18/CTr-MTTQ-BTT ngày 17/02/2021
17/02/2021 16: 05:00
Chương trình tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát, phản biện xã hội và phòng...
Kế hoạch số 73/KH-MTTQ-BTT ngày 29/01/2021
29/01/2021 15: 49:00
Kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phục vụ bầu cử đại...
Kế hoạch số 74/KH-MTTQ-BTT ngày 28/01/2021
28/01/2021 16: 57:00
Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...
Chương trình số 17/CTr-UBMTTQ ngày 28/01/2021
28/01/2021 09: 23:00
Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh năm 2021
Kế hoạch số 71/KH-MTTQ-BTT ngày 27/01/2021
27/01/2021 09: 28:00
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 216
Đã truy cập: 455815