Trang chủ Chương trình - Kế hoạch
Kế hoạch số 304/KH-MTTQ-BTT ngày 15/4/2024
15/04/2024 07: 45:00
Kế hoạch triển khai hỗ trợ, giúp đỡ cải thiện chất lượng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa...
Kế hoạch số 300/KH-MTTQ-BTT ngày 19/3/2024
19/03/2024 15: 35:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Chương...
Kế hoạch số 299/KH-MTTQ-BTT ngày 18/3/2024
18/03/2024 15: 20:00
Kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán...
Kế hoạch số 297/KH-MTTQ-BTT ngày 28/02/2024
28/02/2024 21: 00:00
Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2024
Kế hoạch số 296/KH-MTTQ-BTT ngày 28/02/2024
28/02/2024 18: 50:00
Kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Kế hoạch số 295/KH-MTTQ-BTT ngày 28/02/2024
28/02/2024 15: 50:00
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận,...
Kế hoạch số 294/KH-MTTQ-BTT ngày 25/02/2024
25/02/2024 10: 20:00
Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh...
Kế hoạch số 292/KH-MTTQ-BTT ngày 21/02/2024
21/02/2024 10: 55:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024
Kế hoạch số 60/KH-ĐĐMTTQ ngày 19/02/2024
19/02/2024 15: 40:00
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường...
Kế hoạch số 290/KH-MTTQ-BTT ngày 19/02/2024
19/02/2024 15: 37:00
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 392
Đã truy cập: 961803