Trang chủ Quy định - Quyết định - Quy chế
Quy chế số 02/QCPH/MTTQ-VKS ngày 28/10/2014
28/10/2014 15: 15:00
Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh...
Quy chế số 05/QC-BVĐ ngày 26/9/2011
26/09/2011 10: 45:00
Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo CVĐ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 29/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/6/2011
09/06/2011 10: 50:00
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần Ủy ban...
Quyết định số 28/QĐ-MTTQ-BTT ngày 09/6/2011
09/06/2011 10: 45:00
Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh
Quy chế số 04/QC-MTTQ-CQ ngày 25/4/2011
25/04/2011 10: 40:00
Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công
Quy chế số 02/QC-MTTQ-CQ ngày 20/01/2011
20/01/2011 10: 40:00
Quy chế làm việc của Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 481/QĐ-MTTQ-BTT ngày 04/10/2010
04/10/2010 15: 00:00
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật
Quy chế số 350/QC-MTTQ-BTT ngày 30/7/2010
30/07/2010 14: 55:00
Quy chế Liên hoan Tiếng hát khu dân cư cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2010
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 619
Đã truy cập: 921632