Trang chủ Nhiệm kỳ 2011 - 2016
Báo cáo số 44/BC-MTTQ-BTT ngày 15/6/2011
15/06/2011 10: 35:00
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với cuộc bầu cử ĐBQH...
Báo cáo số 43/BC-MTTQ-BTT ngày 15/6/2011
15/06/2011 10: 32:00
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại...
Báo cáo số 41/BC-MTTQ-BTT ngày 07/6/2011
07/06/2011 10: 26:00
Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các...
Báo cáo số 39/BC-MTTQ-BTT ngày 26/5/2011
26/05/2011 10: 16:00
Báo cáo kết quả công tác giám sát bầu cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
Báo cáo số 37/BC-MTTQ-BTT ngày 19/5/2011
19/05/2011 10: 10:00
Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử ĐBQH khóa XIII, người ứng cử đại...
Báo cáo số 34/BC-MTTQ-BTT ngày 10/5/2011
10/05/2011 10: 05:00
Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị cử tri gặp gỡ tiếp xúc những người ứng cử ĐBQH khóa XIII, HĐND các...
Kế hoạch số 16b/KH-MTTQ-BTT ngày 25/4/2011
25/04/2011 10: 45:00
Kế hoạch giám sát bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Báo cáo số 32/BC-MTTQ-BTT ngày 21/4/2011
21/04/2011 09: 50:00
Báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa...
Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 20/4/2011
20/04/2011 10: 45:00
Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động nhân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp bầu cử...
Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 20/4/2011
20/04/2011 10: 40:00
Kế hoạch tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc những người ứng cử ĐBQH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 292
Đã truy cập: 958975