Trang chủ Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo số 60/BC-MTTQ-BTT ngày 10/6/2016
10/06/2016 14: 06:00
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp...
Báo cáo số 59/BC-MTTQ-BTT ngày 06/6/2016
06/06/2016 14: 05:00
Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp...
Báo cáo số 54/BC-MTTQ-BTT ngày 30/5/2016
30/05/2016 14: 00:00
Báo cáo kết quả công tác giám sát bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -...
Báo cáo số 43/BC-MTTQ-BTT ngày 29/4/2016
29/04/2016 13: 58:00
Báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -...
Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTT ngày 26/4/2016
26/04/2016 15: 00:00
Kế hoạch giám sát việc tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Báo cáo số 42/BC-MTTQ-BTT ngày 25/4/2016
25/04/2016 13: 55:00
Báo cáo tình hình người tự ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sau...
Kế hoạch số 11/KH-MTTQ-BTT ngày 21/4/2016
21/04/2016 14: 55:00
Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh...
Công văn số 104/MTTQ-BTT ngày 21/4/2016
21/04/2016 14: 10:00
V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử.
Báo cáo số 39/BC-MTTQ-BTT ngày 21/4/2016
21/04/2016 13: 52:00
Báo cáo tình hình và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND...
Báo cáo số 27/BC-MTTQ-BTT ngày 21/3/2016
21/03/2016 13: 50:00
Báo cáo công tác hiệp thương lần thứ 2 bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 532
Đã truy cập: 1030466