Trang chủ Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Báo cáo số 302/BC-MTTQ-BTT ngày 11/6/2021
11/06/2021 09: 20:00
Báo cáo tổng kết công tác MTTQ tỉnh Quảng Ninh tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...
Báo cáo số 297/BC-MTTQ-BTT ngày 31/5/2021
31/05/2021 09: 15:00
Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của...
Báo cáo số 295/BC-MTTQ-BTT ngày 25/5/2021
25/05/2021 09: 10:00
Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kế hoạch số 89/KH-MTTQ-BTT ngày 22/4/2021
22/04/2021 10: 45:00
Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu...
Kế hoạch số 84/KH-MTTQ-BTT ngày 07/4/2021
07/04/2021 10: 40:00
Kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu...
Hướng dẫn số 57/HD-MTTW-BTT ngày 12/3/2021
12/03/2021 09: 35:00
Hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...
Kế hoạch số 80/KH-MTTQ-BTT ngày 10/3/2021
10/03/2021 10: 50:00
Kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng...
Hướng dẫn số 10/HD-UBBC ngày 17/02/2021
17/02/2021 10: 20:00
Hướng dẫn một số nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh...
Kế hoạch số 74/KH-MTTQ-BTT ngày 28/01/2021
28/01/2021 10: 30:00
Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...
Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021
20/01/2021 09: 25:00
Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 394
Đã truy cập: 961805