Trang chủ Nhiệm kỳ 2009 - 2014
Báo cáo số 14/BC-MTTQ-BTT ngày 06/3/2009
06/03/2009 08: 55:00
Báo cáo tình hình Đại hội MTTQ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX
Hướng dẫn số 02/HD-MTTQ-BTT ngày 01/3/2009
01/03/2009 09: 10:00
Hướng dẫn phát động, triển khai thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh...
Báo cáo số 79/BC-MTTQ-BTT ngày 22/12/2008
22/12/2008 09: 00:00
Báo cáo kết quả Đại hội MTTQ huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2008 - 2013
Thông báo 26/TB-MTTQ-BTT ngày 30/10/2008
30/10/2008 09: 35:00
Thông báo kết luận của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội...
Công văn số 14/MTTQ-BTT ngày 28/5/2008
28/05/2008 09: 05:00
V/v rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo Đại hội điểm cơ sở
Báo cáo số 15/BC-MTTQ-BTT ngày 28/5/2008
28/05/2008 09: 00:00
Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cơ sở
Thông báo 09/TB-MTTQ-BTT ngày 11/4/2008
11/04/2008 09: 30:00
Thông báo v/v phân công các đồng chí trong Ban Thường trực theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức,...
Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 11/4/2008
11/04/2008 09: 25:00
Hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX
Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT ngày 31/3/2008
31/03/2008 09: 21:00
Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp tiến...
Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 06/3/2008
06/03/2008 09: 15:00
Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 656
Đã truy cập: 959339