Trang chủ Nhiệm kỳ 2019 - 2024
Công văn số 528/MTTQ-BTT ngày 10/9/2019
10/09/2019 15: 15:00
V/v tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024
Nghị quyết số 02/NQ-UBMTTQ ngày 29/8/2019
29/08/2019 15: 20:00
Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ VN tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024
Công văn số 457/MTTQ-BTT ngày 03/7/2019
03/07/2019 15: 05:00
V/v tham gia góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024
Báo cáo số 85/BC-MTTQ-BTT ngày 26/6/2019
26/06/2019 14: 35:00
Báo cáo kết quả triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ...
Hướng dẫn số 14/HD-MTTQ-BTT ngày 26/02/2019
26/02/2019 15: 20:00
Hướng dẫn thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng...
Đề án số 246/ĐA-MTTQ ngày 18/11/2018
18/11/2018 15: 05:00
Đề án Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024
Công văn số 203/MTTQ-BTT ngày 01/10/2018
01/10/2018 15: 00:00
V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm...
Công văn số 190/MTTQ-BTT ngày 05/9/2018
05/09/2018 14: 45:00
V/v báo cáo công tác tổ chức, tiến độ và kết quả Đại hội điểm MTTQ cấp xã, cấp huyện
Quyết định số 52/QĐ-MTTQ-BTT ngày 28/8/2018
28/08/2018 15: 25:00
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQ VN các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024
Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT ngày 17/8/2018
17/08/2018 15: 15:00
Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019 -...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 956846