Trang chủ Nhiệm kỳ 2024 - 2029
Báo cáo số 838/BC-MTTQ-BTT ngày 07/5/2024
07/05/2024 16: 00:00
Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX
Kế hoạch số 02/KH-TBHC ngày 17/4/2024
17/04/2024 15: 30:00
Kế hoạch triển khai công tác hậu cần phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ...
Đề án số 70-ĐA/ĐĐMTTQ ngày 05/4/2024
05/04/2024 14: 05:00
Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đề án số 66-ĐA/ĐĐMTTQ ngày 28/3/2024
28/03/2024 08: 35:00
Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ...
Hướng dẫn số 79/HD-MTTQ-BTT ngày 27/02/2024
27/02/2024 15: 50:00
Hướng dẫn công tác trang trí, khánh tiết Đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại...
Kế hoạch số 293/KH-MTTQ-BTT ngày 22/02/2024
22/02/2024 08: 45:00
Kế hoạch làm việc với các địa phương nắm tình hình triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt...
Hướng dẫn số 78/HD-MTTQ-BTT ngày 21/02/2024
21/02/2024 15: 57:00
Hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029
Công văn số 3016/ĐH-MTTQ-TBND ngày 17/01/2024
17/01/2024 14: 15:00
V/v gửi một số nội dung phục vụ tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029
Công văn số 3006/MTTQ-BTT ngày 12/01/2024
12/01/2024 09: 50:00
V/v đăng ký thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt...
Công văn số 3001/MTTQ-BTT ngày 10/01/2024
10/01/2024 16: 00:00
V/v phối hợp xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 88
Đã truy cập: 989158