Ban Phong trào - Dân tộc - Tôn giáo

26/01/2018
 

Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thu Hường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý môi trường

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0888.786.818

- Địa chỉ Email: nguyenthuhuong.tdqnh@gmail.com 
 

Phó Ban: Phạm Văn Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0936.828.858

- Địa chỉ Email: phamvantuan@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Trần Thị Hải Ninh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành Quản trị nhân lực

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0936.110.666

- Địa chỉ Email: ninh.tranhai86@gmail.com

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Trang

- Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: 

- Điện thoại di động: 0915.856.568

- Địa chỉ Email: nguyentrang.mttq@gmail.com

Chuyên viên: Nguyễn Thị Loan

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lý luận văn học, Cử nhân Sư phạm ngữ văn

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0989.255.648

- Địa chỉ Email: loannguyenx85@gmail.com


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 534
Đã truy cập: 959901