Ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo

26/01/2018
 

Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thu Hường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý môi trường

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0888.786.818

- Địa chỉ Email: nguyenthuhuong.tdqnh@gmail.com 
 

Phó Ban: Phạm Văn Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0936.828.858

- Địa chỉ Email: phamvantuan@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Trần Thị Hải Ninh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - ngành Quản trị nhân lực

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0936.110.666

- Địa chỉ Email: ninh.tranhai86@gmail.com

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Trang

- Trình độ chuyên môn: Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: 

- Điện thoại di động: 0915.856.568

- Địa chỉ Email: nguyentrang.mttq@gmail.com

 

Chuyên viên: Mai Văn Công

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0986.383.582

- Địa chỉ Email: maivanconghl2018@gmail.com 

 

 

Chuyên viên: Đào Thanh Thủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học

- Trình độ lý luận:

- Điện thoại di động: 0904.260.968

- Địa chỉ Email:


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 476106