Ban Tổ chức - Tuyên giáo

26/01/2018

Trưởng ban: Nguyễn Hồng Minh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tuyển khoáng

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0904.516.289

- Địa chỉ Email: nguyenhongminh@quangninh.gov.vn

 

Phó ban: Phạm Thị Hoa

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp 

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0915.070.268

- Địa chỉ Email: phamthihoa@quangninh.gov.vn   

  

Chuyên viên: Khổng Thị Thu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn hóa, Cử nhân Quản trị

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0982.716.079

- Địa chỉ Email: trunghacorp@gmail.com

 

Chuyên viên: Phạm Kim Cương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại di động: 035.7337.666

- Địa chỉ Email: kimcuongmttq@gmail.com

 
 

Chuyên viên MTTQ tỉnh; Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh: Lê Văn Trường 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0918.206.088

- Địa chỉ Email: letruongqn9@gmail.com

 

 
 
 
 
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 762
Đã truy cập: 956768