Ban Dân chủ - Pháp luật

26/01/2018

Trưởng Ban: Đỗ Mạnh Hùng

- Trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa, Cử nhân Hành chính

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0913.267.482

- Địa chỉ Email: dohungmttq@gmail.com

Phó ban: Phùng Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0987.210.225

- Địa chỉ Email: phunghienhl@gmail.com

Chuyên viên: Hoàng Đức Toản

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xã hội

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0976.826.807

- Địa chỉ Email: hoangductoan82@gmail.com

 
 

 

Chuyên viên: Nghiêm Thị Huyền Trang

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

- Trình độ lý luận:

- Điện thoại di động: 0984.747.426

- Địa chỉ Email: nghiemtrangnht@gmail.com

 

Chuyên viên: Mai Văn Công

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công tác xã hội

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0986.383.582

- Địa chỉ Email: maivanconghl2018@gmail.com 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 956057