Ban Thường trực

30/10/2017

 

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hồi

Điện thoại di động: 0913.023.940

Điện thoại Văn phòng: 0203.3826.984

E-mail: nguyenvanhoi@quangninh.gov.vn

 

 

Phó Chủ tịch: Hoàng Đức Hạnh 

Điện thoại di động: 0912.658.468

Địa chỉ Email: hoangduchanh64@gmail.com

 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngân  

Điện thoại di động: 0918.151.968

Địa chỉ Email: nganqh@gmail.com

Phó Chủ tịch: Đỗ Khánh Tùng  

Điện thoại di động: 0913.325.884

Địa chỉ Email: dokhanhtung@quangninh.gov.vn

Uỷ viên Thường trực: Đỗ Mạnh Hùng 

Điện thoại di động: 0913.267.482

Địa chỉ Email: dohungmttq@gmail.com 

Ủy viên Thường trực: Nguyễn Hồng Minh 

Điện thoại di động: 0904.516.289

Địa chỉ Email: nguyenhongminh@quangninh.gov.vn

Ủy viên Thường trực: Nguyễn Thị Hải Anh  

Điện thoại di động: 0983.900.181

Địa chỉ Email: nthaianhmttq@gmail.com

 

Ủy viên Thường trực: Nguyễn Thị Thu Hường

Điện thoại di động: 0888.786.818

Địa chỉ Email: nguyenthuhuong.tdqnh@gmail.com

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 310
Đã truy cập: 958993