Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

20/04/2024 15:25

Trong 2 ngày 19 và 20/4, MTTQ Việt Nam TP Hạ Long đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội điểm cấp huyện, đại diện cho khu vực miền Tây của tỉnh. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ TP Hạ Long đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động đề ra. Qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật như sau: Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và các nguồn lực xã hội chung tay góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư, cải tạo, nâng cấp diện mạo khu vực đô thị và khu vực nông thôn, miền núi ngày càng đồng bộ, liên thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa toàn bộ nhà ở tạm, nhà ở dột nát; xóa 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện hiệu quả, đã khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, sáng tạo của đông đảo nhân dân từ các thôn, khu dân cư.

Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân TP Hạ Long chúc mừng Đại hội.

Đặc biệt, vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân được tích cực triển khai. Tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ các cấp trong thành phố tinh gọn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố tạo nên sức mạnh to lớn góp phần hoàn thành toàn diện và vượt bậc các chỉ tiêu phát triển của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ TP Hạ Long tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp với những chỉ tiêu cụ thể như sau: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; phấn đấu mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; phấn đấu xây dựng 150/243 khu dân cư, 15/33 xã, phường không có tội phạm về ma túy, an ninh đảm bảo; 243/243 thôn, khu được lắp camera an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố kiểu mẫu trong phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; giữ vững thành quả giảm nghèo, đến hết nhiệm kỳ không có hộ nghèo, cận nghèo phát sinh; 100% các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn được Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; phấn đấu hằng năm có trên 98% hộ gia đình đăng ký và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trên 95% khu phố, thôn đạt khu phố, thôn văn hóa và có ít nhất 50% xã, phường trên địa bàn được đánh giá, ghi nhận “Xã, phường kiểu mẫu” theo tiêu chí kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh giá rất cao những kết quả đạt được của MTTQ TP Hạ Long trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là hai năm liên tiếp (2022, 2023) được đón nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu công tác mặt trận toàn tỉnh.

Có thể khẳng định, MTTQ các cấp TP Hạ Long đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo chung của tỉnh và thành phố, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để mang đến cho người dân cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc khơi dậy tinh thần tự quản cộng đồng, nâng cao ý thức xã hội của công dân, chuyển đổi rõ nét nhận thức trách nhiệm trong nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của thành phố.

Lãnh đạo TP Hạ Long tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí cũng yêu cầu, MTTQ TP Hạ Long cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu xây dựng TP Hạ Long "Kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình", nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; tăng cường nắm bắt cơ sở để thực hiện tốt vai trò đại diện của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân với phương châm “Ở đâu dân cần, ở đó có mặt trận”; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những lợi thế, khó khăn tác động đến phát triển kinh tế - xã hội để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng thời gian theo hướng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thực chất, phù hợp với yêu cầu mới của thành phố.

75 ủy viên MTTQ Việt Nam TP Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, Kỷ cương, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển”, Đại hội đã tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực thảo luận các nội dung do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hạ Long khóa XIX trình Đại hội.

Đại hội cũng đã tổ chức Hiệp thương cử 75 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 với 23 thành viên chính thức, 2 thành viên dự khuyết.

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hạ Long nhiệm kỳ 2019-2024 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hạ Long nhiệm kỳ 2024-2029.

Hoàng Nga


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 280
Đã truy cập: 982787