Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Đông Triều lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

15/06/2024 20:40

Trong 2 ngày ngày 14-15/6, MTTQ Việt Nam thị xã Đông Triều đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ tỉnh và Thị ủy Đông Triều, Ủy ban MTTQ thị xã đã chủ động triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh chưa có tiền lệ, nổi bật như: Chủ động đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh; phát huy dân chủ, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cả ý trí và hành động qua đó tạo lên sức mạnh tổng hợp, đóng góp tích cực, hiệu quả vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; năm 2020 thị xã Đông triều được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng ghi công cho 21 xã, phường và thị xã hoàn thành việc xây dựng "Nhà đại đoàn kết" xóa xong nhà dột nát cho người nghèo; năm 2023 đảm bảo đủ tiêu chí thành lập thành phố và là địa phương cấp huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua "Trang cộng đồng" (Fanpage Facebook) Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngày càng thực chất hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của Mặt trận nhất là tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như việc tham gia và phối hợp triển khai tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tham gia bầu trưởng thôn, khu nhiệm kỳ 2020-2022; 2022-2025 đáp ứng được yêu cầu "Dân tin - Đảng cử" sự kỳ vọng của Nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng và tăng cường triển khai, đã tập trung lựa chọn giám sát vào những nội dung được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quan tâm, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử.

Lãnh đạo thị xã Đông Triều tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND thị xã, với các ban ngành ngày càng chặt chẽ. công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm bám sát vào thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Chủ động, tích cực cùng các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch qua đó thị xã Đông Triều là một trong những địa phương triển khai vận động tiêm Vắc - xin, tiếp nhận nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch đạt kết quả cao.

Phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, đoàn viên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh của thị xã; thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe Nhân dân nói”, gần dân, sát dân, nắm tình hình Nhân dân kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền; tham gia hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, vận động GPMB các dự án trọng điểm. MTTQ và các tổ chức thành viên đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình "Dân vận khéo" đạt kết quả, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ hiệu quả, có sức lan toả và hiệu ứng xã hội tích cực, được đông đảo Nhân dân và các lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng tham gia, phát triển thành phong trào rộng khắp.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Ủy ban MTTQ thành phố xác định 3 nhiệm vụ đột phá trọng tâm và 8 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó tập trung: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đông Triều với các đặc trưng cơ bản và những giá trị cốt lõi riêng có của Đông Triều theo Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 342 - KH/TU ngày 28/12/2013 của Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều, là động lực chủ yếu và là mục tiêu để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy vai trò của Nhân dân trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên theo phương châm hướng mạnh về cơ sở để tập trung xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Ra mắt 58 vị Ủy viên Ủy ban khóa XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã biểu quyết hiệp thương cử 58 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Đông Triều khoá XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Tổ chức - Tuyên giáo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 468
Đã truy cập: 1030402