Trang chủ Quy định - Quyết định - Quy chế
Quy chế số 05-QC/ĐĐMTTQ ngày 25/7/2023
25/07/2023 09: 55:00
Quy chế Làm việc của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 465/QĐ-MTTQ-BVĐ ngày 29/5/2023
29/05/2023 08: 40:00
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vận động cứu trợ tỉnh Quảng Ninh
Quy chế số 01/QC-BTCLH ngày 22/5/2023
22/05/2023 09: 25:00
Quy chế tổ chức Liên hoan Tiếng hát khu dân cư tỉnh Quảng Ninh chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập...
Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương
27/02/2023 09: 30:00
Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Thông báo số 373/TB-CQMTTQ ngày 18/11/2022
18/11/2022 15: 00:00
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Thôn báo số 372/TB-CQMTTQ ngày 14/11/2022
14/11/2022 15: 00:00
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Quyết định số 265-QĐ/ĐĐMTTQ ngày 05/02/2021
05/02/2021 16: 01:00
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ...
Thông báo số 178/TB-MTTQ-BTT ngày 08/01/2021
08/01/2021 10: 41:00
Lịch công tác tháng 01/2021 của BTT Ủy ban MTTQ tỉnh
Quyết định số 204/QĐ-MTTQ ngày 29/7/2020
29/07/2020 18: 26:00
Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh
Tờ trình số 32-TTr/ĐĐMTTQ ngày 30/10/2014
30/10/2014 14: 15:00
Tờ trình v/v đề nghị phê duyệt Đề án ""Nâng cao năng lực, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 617
Đã truy cập: 919349