Trang chủ Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo số 25/BC-MTTQ-BTT ngày 18/3/2016
18/03/2016 13: 48:00
Báo cáo tình hình người tự ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Báo cáo số 20/BC-MTTQ-BTT ngày 11/3/2016
11/03/2016 13: 45:00
Báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -...
Hướng dẫn số 02/HD-MTTQ-BTT ngày 26/02/2016
26/02/2016 14: 40:00
Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT ngày 26/02/2016
26/02/2016 14: 16:00
Hướng dẫn công tác giám sát bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -...
Báo cáo số 15/BC-MTTQ-BTT ngày 26/02/2016
26/02/2016 13: 40:00
Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -...
Kế hoạch số 04/KH-MTTQ-BTT ngày 04/02/2016
04/02/2016 14: 50:00
Kế hoạch triển khai tổ chức công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...
Quyết định số 16/QĐ-MTTQ-BTT ngày 29/01/2016
29/01/2016 15: 05:00
Quyết định v/v thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp...
Quyết định số 15/QĐ-MTTQ-BTT ngày 29/01/2016
29/01/2016 15: 02:00
Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm...
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 1030482