Trang chủ Nhiệm kỳ 2014 - 2019
Báo cáo số 74/BC-MTTQ-BTT ngày 15/8/2014
15/08/2014 10: 45:00
Báo cáo đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019
Chương trình số 06/CTr-UBMTTQ ngày 28/7/2014
28/07/2014 10: 50:00
Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội X...
Đề án số 07/ĐA-MTTQ ngày 21/5/2014
21/05/2014 11: 05:00
Đề án tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa X nhiệm kỳ 2014 - 2019
Báo cáo số 47/BC-MTTQ-BTT ngày 15/5/2014
15/05/2014 10: 45:00
Báo cáo kết quả Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019
Kế hoạch số 08/KH-MTTQ-BTT ngày 31/3/2014
31/03/2014 11: 10:00
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam...
Báo cáo số 33/BC-MTTQ-BTT ngày 21/3/2014
21/03/2014 09: 45:00
Báo cáo kết quả Đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2013 - 2018
Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT ngày 06/3/2014
06/03/2014 11: 05:00
Hướng dẫn thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng...
Công văn số 28/MTTQ-BTT ngày 14/02/2014
14/02/2014 10: 56:00
V/v phối hợp xây dựng báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ X nhiệm kỳ...
Công văn số 423/MTTQ-ĐĐ ngày 06/12/2013
06/12/2013 11: 00:00
V/v tiếp tục có ý kiến chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh
Báo cáo số 103/BC-MTTQ-BTT ngày 12/11/2013
12/11/2013 10: 50:00
Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp xã trong toàn tỉnh
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 438
Đã truy cập: 988465