DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XIV. NHIỆM KỲ 2021-2026

22/06/2021
 

STT

Ảnh cá nhân

Đại biểu

Chức vụ, đơn vị công tác - Thông tin khác 

1

 

- Họ và tên: LÊ VĂN ÁNH
- Ngày sinh: 12-11-1973
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
- Nơi ở hiện nay: Tổ 10, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Thạc sỹ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp Luật

2

 

- Họ và tên: VI NGỌC BÍCH
- Ngày sinh: 11-01-1972
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Tổ 13, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế nông nghiệp
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh doanh thương mại, Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

 

     

3

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN CÔNG
- Ngày sinh: 13-11-1981
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Tổ 18, khu 7, Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Đông Triều
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Nông lâm ngư nghiệp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

4

 

- Họ và tên: NGUYÊM XUÂN CƯỜNG
- Ngày sinh: 16-10-1975
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
- Nơi ở hiện nay: Tổ 54C, Khu 4B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Uông Bí, Chủ tịch HĐND thành phố Uông Bí
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sỹ Luật học

5

 

- Họ và tên: LỤC THÀNH CHUNG
- Ngày sinh: 11-01-1976
- Dân tộc: Sán Dìu
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Tổ 26, khu 3, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Kinh tế, Thạc sỹ Luật

6

 

- Họ và tên: VŨ VĂN DIỆN
- Ngày sinh: 13-02-1969
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 6, ngõ 5, phố Hải Thịnh, tổ 3, khu 6B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
- Email: vuvandien@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ vật liệu xây dựng, Thạc sỹ vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng

7

 

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG
- Ngày sinh: 27-06-1980
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, khu 6, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô
- Email:
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tiến sỹ Tài chính Ngân hàng

8

 

- Họ và tên: NGUYỄN HỒNG DƯƠNG
- Ngày sinh: 27-10-1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, khu phố 6B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long

 • Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
  - Email:
  - Trình độ học vấn: Thạc sỹ
  - Trình độ chính trị: Cao cấp
 • - Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế vận tải biển; Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải

9

 

- Họ và tên: HÀ VĂN DƯƠNG ( HÀ HẢI DƯƠNG )
- Ngày sinh: 28-11-1966
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 01, khu Trạo Hà, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh
- Email: hahaiduong@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Nông nghiệp, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

10

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ ĐỊNH
- Ngày sinh: 02-01-1975
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Lê Hợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (nay là Xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
- Nơi ở hiện nay: Thôn Tân Tiến, Xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường THPT Hoành Bồ, thành phố Hạ Long
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại hoc chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế; Thạc sỹ Ngữ văn

11

 

- Họ và tên: BÙI THỊ THU HÀ
- Ngày sinh: 13-12-1969
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, khu 8, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (nay là Phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
- Email: buithithuha@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Trồng trọt

12

 

- Họ và tên: NGUYỄN THI THU HÀ
- Ngày sinh: 04-02-1978
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Tiên Lượng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
- Nơi ở hiện nay: Số 97, tổ 1, khu Yên Cư, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sỹ quản lý kinh tế

13

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN HÀ
- Ngày sinh: 09-11-1981
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 13, tổ 3, khu 4C, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long
- Email: nguyenthivanha.hl@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Đại học Báo chí, Thạc sỹ Triết học

14

 

- Họ và tên: VŨ NGỌC HÀ
- Ngày sinh: 09-11-1984
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Tổ 6, khu 4C, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh 
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế

15

 

- Họ và tên: BÙI THỊ HẢI
- Ngày sinh: 10-01-1979
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 12B4, tổ 60C, khu 4B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long
- Email:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và Mỏ, Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng cơ bản

16

 

- Họ và tên: TÔ VĂN HẢI
- Ngày sinh: 01-10-1968
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Trường, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nơi ở hiện nay: Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Công nghiệp; Thạc sỹ quản lý kinh tế

17

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
- Ngày sinh: 18-08-1981
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Tổ 18, khu 7, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 • Chức vụ, Đơn vị công tác: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hạ Long
  - Email:
  - Trình độ học vấn: Thạc sỹ
  - Trình độ chính trị: Cao cấp
 • - Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên nghành kỹ thuật môi trường, Đại học chuyên ngành quản lý kinh tế; Thạc sỹ Quản lý môi trường

18

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH
- Ngày sinh: 09-05-1975
- Dân tộc: Tày
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là Xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh)
- Nơi ở hiện nay: Khu Bình An, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Bí thư Huyện ủy Bình Liêu
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển; Thạc sỹ kinh tế phát triển

19

 

- Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG HẠNH
- Ngày sinh: 01-10-1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Tổ 8, khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

20

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẠNH (NGUYỄN NGUYÊN HẠNH)
- Ngày sinh: 26-01-1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Tân Hưng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 69, Tổ 48, khu 5, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Xã hội học; thạc sỹ Quản trị kinh doanh

21

 

- Họ và tên: LÀI THỊ HIỀN
- Ngày sinh: 16-03-1985
- Dân tộc: Tày
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Khu Bình Đằng, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Liêu Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bình Liêu
- Email: laithihien@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn

22

 

- Họ và tên: HOÀNG NGHĨA HỘ (THƯỢNG TỌA THÍCH ĐẠO HIỂN)
- Ngày sinh: 05-12-1971
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Phật giáo
- Nguyên quán: Xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
- Nơi ở hiện nay: Chù Cảnh Huống, thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; T
- Email:
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Văn hóa, Cao Trung Phật học

23

 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỒI
- Ngày sinh: 09-07-1970
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Kim Chân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 15, tổ 1, khu 3, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh
- Email: nguyenvanhoi.qy@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Thạc sỹ Kinh tế

24

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỆ
- Ngày sinh: 13-12-1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
- Nơi ở hiện nay: Tổ 8, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Thường trực; Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
- Chức danh: Trưởng ban
- Email: nguyenthihue@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; Đại học Kinh tế, Thạc sĩ Luật

25

 

- Họ và tên: NGUYỄN MAI HÙNG
- Ngày sinh: 15-04-1973
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
- Nơi ở hiện nay: Số 153, đường Lựng Xanh, tổ 14A, khu 4, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy ban Ban Thường vụ Đảng ủy trường, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Hạ Long
- Email:
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm chuyên ngành Vật lý; Tiến sỹ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

26

 

- Họ và tên: CAO TƯỜNG HUY
- Ngày sinh: 11-08-1973
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh
- Email: caotuonghuy@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng, Đại học Quản trị doanh nghiệp, Tiến sĩ Kinh tế học

27

 

- Họ và tên: ĐỖ THỊ NINH HƯỜNG
- Ngày sinh: 04-10-1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Trừng Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 42, tổ 2, khu 6, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà
- Email: dothininhhuong@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán, Thạc sĩ Quản lý kinh tế

28

 

- Họ và tên: BÙI THỊ HƯƠNG
- Ngày sinh: 07-01-1978
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, khu 1B, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh
- Chức danh: Trưởng ban
- Email: buithihuong@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

29

 

- Họ và tên: SẺN THỊ HỶ
- Ngày sinh: 11-12-1987
- Dân tộc: Sán Chỉ
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái
- Email: senthihy@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

30

 

- Họ và tên: ĐINH TRUNG KIÊN
- Ngày sinh: 28-08-1979
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Đông Hải, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Sen, huyện Vân Đồn
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Trồng trọt; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

31

 

- Họ và tên: NGUYỄN XUÂN KÝ
- Ngày sinh: 10-07-1972
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
- Email: nguyenxuanky@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Khoa học môi trường, Thạc sỹ quản lý kinh tế

32

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ LIỄU
- Ngày sinh: 28-01-1996
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Công giáo
- Nguyên quán: Xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 21, khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cô Tô, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
- Email:
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật

33

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
- Ngày sinh: 17-07-1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 857, Khu Mễ Xá 3, Phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Đông Triều
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế; Thạc sỹ Luật kinh tế

34

 

- Họ và tên: TRẦN THỊ THÙY LIÊN ( TRẦN THÙY LIÊN )
- Ngày sinh: 09-09-1982
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
- Nơi ở hiện nay: Tổ 2, khu 6B, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Trung tâm truyền thông tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh
- Email: tranthuylien@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí, Thạc sỹ Báo chí

35

 

- Họ và tên: VŨ THỊ DIỆU LINH
- Ngày sinh: 01-09-1983
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 15, Khu Dịch vụ cao cấp Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng; Thạc sỹ quản lý giáo dục

36

 

- Họ và tên: LÊ CAO LONG
- Ngày sinh: 27-02-1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 258, Nguyễn Văn Cừ, tổ 1, khu 4D, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh; Chánh Văn phòng Công ty TNHH Luật Tân Long Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh
- Email: lecaolong@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

37

 

- Họ và tên: LÝ THỊ Mì
- Ngày sinh: 08-07-1988
- Dân tộc: Dao
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Ba Chẽ
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Sinh học; Thạc sỹ Khoa học Giáo dục (lý luận và phương pháp dạy học bộ môn sinh học)

38

 

- Họ và tên: HOÀNG BÁ NAM
- Ngày sinh: 10-08-1976
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 458, tổ 76, khu 9, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên; Bí thư Thành ủy Móng Cái
- Email: hoangbanam@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp chuyên ngành Nông học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

39

 

- Họ và tên: Bùi Thị Quỳnh Nga
- Ngày sinh: 25-09-1988
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn 11, Xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Thị ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Yên
- Email:
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Công tác xã hội

40

 

- Họ và tên: NGÔ HOÀNG NGÂN
- Ngày sinh: 25-05-1966
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Hoàng Quế, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Tổ 8, khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
- Email: ngohoangngan@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Khai thác hầm lò, Thạc sỹ Kỹ thuật mỏ

41

 

- Họ và tên: VŨ ĐÌNH NHÂN
- Ngày sinh: 21-01-1975
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 119, tổ 4, khu 5, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Toán; Thạc sỹ Quản lý giáo dục

42

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN
- Ngày sinh: 12-05-1987
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Liên Bảo, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Nơi ở hiện nay: Tổ 5, khu 7, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 • Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả Bệnh viên Đa khoa khu vực Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  - Email: nguyenthihongquyen@quangninh.gov.vn
  - Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I

43

 

- Họ và tên: NGUYỄN MINH SƠN (NGUYỄN VĂN TUẤN)
- Ngày sinh: 11-10-1969
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Ngũ Lão, huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên
- Nơi ở hiện nay: Khu 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh uỷ viên  Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Trồng trọt; Thạc sỹ Nông nghiệp

44

 

- Họ và tên: VŨ QUYẾT TIẾN
- Ngày sinh: 20-07-1972
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
- Nơi ở hiện nay: Tổ 6, khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư thành ủy Hạ Long
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Thạc sỹ Quản lý Hành chính công ; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

45

 

- Họ và tên: HOÀNG VĂN TIỀN
- Ngày sinh: 01-03-1966
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 351, tổ 30D khu 2B, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh Tòa án nhân dân tỉnh
- Email: hoangvantien.tand@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật , Thạc sĩ Luật

46

 

- Họ và tên: NGUYỄN ANH TÚ
- Ngày sinh: 11-10-1973
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Quỳnh Bảo, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
- Nơi ở hiện nay: Tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Khai thác Mỏ, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

47

 

- Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN
- Ngày sinh: 30-06-1980
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
- Nơi ở hiện nay: Tổ 17, khu 2, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Xã hội học; Thạc sỹ Hành chính công

48

 

- Họ và tên: LÊ HỒNG THẮNG
- Ngày sinh: 28-09-1974
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
- Nơi ở hiện nay: Tổ 1, khu 5, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Đại tá, Chính ủy Sư đoàn 395, Quân khu 3
- Email:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền

49

 

- Họ và tên: NGUYỄN CHIẾN THẮNG
- Ngày sinh: 02-07-1988
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Tổ 1, khu 7, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
- Email:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Công tác xã hội

50

 

- Họ và tên: PHẠM DUY THANH
- Ngày sinh: 03-11-1977
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Nơi ở hiện nay: Số 246, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Công Thương
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Khai thác Mỏ, Đại học chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp; Thạc sỹ khai thác mỏ

51

 

- Họ và tên: TRỊNH THỊ MINH THANH
- Ngày sinh: 11-08-1973
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 10, tổ 1, khu 4, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
- Email: trinhminhthanh@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

52

 

- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THÀNH
- Ngày sinh: 27-01-1970
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- Nơi ở hiện nay: Số 58, tổ 2, khu Bí Trung I, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ Quản lý công

       

53

 

- Họ và tên: PHẠM VĂN THỂ (PHẠM NGỌC THỂ)
- Ngày sinh: 01-10-1960
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Nơi ở hiện nay: khu Kim Thành, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Thị ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
- Email: phamngocthe@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng

54

 

- Họ và tên: TRẦN THỊ THIÊM
- Ngày sinh: 09-09-1989
- Dân tộc: Sán Chỉ
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Thôn 2, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà
- Email: tranthithiem@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán

55

 

- Họ và tên: ĐÀO BIÊN THÙY
- Ngày sinh: 02-01-1982
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 248, phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Trồng trọt:  Thạc sỹ khoa học cây trồng

56

 

- Họ và tên: LA THỊ THỦY
- Ngày sinh: 31-08-1985
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 104, Phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn; Thạc sỹ chuyên ngành giáo dục và phát triển cộng đồng

57

 

- Họ và tên: LƯU VĂN THƯỜNG
- Ngày sinh: 23-11-1964
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 10, phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hải Hà, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hà
- Email: luuvanthuong@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

58

 

- Họ và tên: PHẠM THÀNH TRUNG
- Ngày sinh: 07-01-1984
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Nơi ở hiện nay: Tổ 2, khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Thủy lợi; Thạc sỹ quản lý dự án đầu tư xây dựng

59

 

- Họ và tên: NGÔ VĂN VÀNG
- Ngày sinh: 07-03-1964
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
- Nơi ở hiện nay: Khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Linh mục chính xứ Xứ Trà Cổ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái
- Email:
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tôn giáo

       

60

 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ VINH
- Ngày sinh: 12-08-1970
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Dỵ Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 04, tổ 6, khu 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh
- Email: nguyenthivinh@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Đại học
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tâm lý giáo dục

61

 

- Họ và tên: TRỊNH QUANG VINH
- Ngày sinh: 16-10-1966
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã An Vĩnh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 48, tổ 5, khu 8, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12, thành phố Hạ Long
- Email:
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

62

 

- Họ và tên: HỒ VĂN VỊNH
- Ngày sinh: 18-11-1968
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nguyên quán: Xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
- Nơi ở hiện nay: Tổ 7, khu 2, Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Quảng Yên, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Yên
- Email: hovanvinh@quangninh.gov.vn
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kiểm sát; Đại học Tài chính - Kế toán; Thạc sỹ Kinh tếTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 353
Đã truy cập: 1068346