Ban Kinh tế - Ngân sách

26/01/2021

1. Trưởng Ban: Đồng chí Bùi Thị Hương 

 

Đồng chí: Bùi Thị Hương

 

- Chức vụ, Đơn vị công tác: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Email: buithihuong@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Thạc sỹ quản lý kinh tế.

 

 2. Phó Trưởng Ban: Đồng chí Vũ Ngọc Hà

 

                                                                 

Đồng chí: Vũ Ngọc Hà

 

 - Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Email: vungocha@quangninh.gov.vn 

- Trình độ chính trị: Cao cấp

  • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán, Thạc sỹ kinh tế

Phân công nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách:

Điều 108 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Các lĩnh vực phụ trách của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Điều 109 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân:

  1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
  2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.
  3. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.
  4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.
  5. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.
  6. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2275
Đã truy cập: 1336976