Ban Văn hóa - Xã hội

09/01/2023

 

Trưởng Ban: Đồng chí Vũ Thị Diệu Linh

                                   

Đồng chí: Vũ Thị Diệu Linh

- Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội

- Email: vuthidieulinh@quangninh.gov.vn 

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn:  Đại học chuyên ngành Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Thạc sỹ quản lý giáo dục

 

Phó Trưởng Ban: Đồng chí Bùi Thị Thu Hà

 Đồng chí: Bùi Thị Thu Hà

 - Chức vụ, Đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- Email: buithithuha@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp 

 

  Phân công nhiệm vụ của Ban Văn hóa - Xã hội:

Điều 108 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Các lĩnh vực phụ trách của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao và chính sách tôn giáo ở địa phương.

 Điều 109 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân:

Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy bannhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trongthời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1287
Đã truy cập: 1074379