Ban Pháp chế

09/01/2023

    

                                                Phó Trưởng Ban: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

 

Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: ĐH Khoa học XH&NV; Thạc sỹ Hành chính công

 Phân công nhiệm vụ của Ban Pháp chế:

 Điều 108 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Các lĩnh vực phụ trách của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh:

Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

 Điều 109 (Luật Tổ chức chính quyền địa phương). Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân:

Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy bannhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trongthời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1326
Đã truy cập: 1215491