Tổ chức bộ máy.

13/10/2020

 

 


Đồng chí: Cao Tường Huy 

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Email: caotuonghuy@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh, Tiến sĩ Kinh tế học


Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các nhiệm vụ: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri; quản lý nhà nước về khoáng sản, bao gồm cả than, phê duyệt giá tính thuế, phí, cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp ngân sách nhà nước; theo dõi thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy; theo dõi chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trên địa bàn toàn tỉnh).

- Chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định tại khoản 5, Điều 12 Luật Tiếp công dân năm 2013.



                                                                        



Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email: nguyenthihanh.ubnd@quangninh.gov.vn

 
- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 

Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:                                                                               

- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 4, Điều 2 Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các nhiệm vụ: Khoa học và công nghệ; công tác dân tộc).

- Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  
 

                                                                        



Đồng chí: Vũ Văn Diện

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email: vuvandien@quangninh.gov.vn

 
- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật liệu xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật Vật liệu
 
 
Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:                                                                                                   

- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại khoản 5, Điều 2 Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về khoáng sản (bao gồm cả than, phê duyệt giá tính thuế, phí, cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp ngân sách nhà nước); theo dõi thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri; khoa học và công nghệ; công tác dân tộc; theo dõi chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án trên địa bàn toàn tỉnh.

              


Đồng chí: Nghiêm Xuân Cường

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Email: nghiemxuancuong@quangninh.gov.vn

- Trình độ chính trị: Cao cấp 

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật, Thạc sĩ ngành Luật học

                                         

 



Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1217
Đã truy cập: 1114790