UBND tỉnh cho ý kiến quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

04/09/2020 21:43

Ngày 3/9, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe và cho ý kiến quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2021-2025.

 
Quang cảnh cuộc họp.
 
 
Dự thảo phân cấp nhiệm vụ chi giai đoạn 2021-2025 kế thừa nội dung phân cấp giai đoạn 2017-2020, điều chỉnh và được sắp xếp lại phù hợp theo các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo nguyên tắc phân bổ vốn, tiêu chí, mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối giữa các huyện, thị xã, thành phố. 
 
Cho ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Việc xây dựng phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2021-2025 là nội dung quan trọng cần thảo luận nhiều lần để đưa ra các giải pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh trên địa bàn.
 
Đồng chí cũng khẳng định Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020 đã thể hiện tính hợp hiến, hợp pháp, phân định rõ nhiệm vụ chi của các cấp, do đó yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư đánh giá rõ ưu điểm của nghị quyết này để xây dựng Dự thảo phân cấp nhiệm vụ chi giai đoạn 2021-2025, lưu ý làm rõ phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, cần tiếp tục xin ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương, đề xuất các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển, hoàn thành dự thảo báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong tuần sau.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 63
Đã truy cập: 107895