Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với TP Hạ Long

17/09/2020 16:19

Tiếp tục chương trình giám sát về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng XDCB, chiều ngày 16/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh làm trưởng đoàn đã làm việc với TP Hạ Long.

Tính đến thời điểm này, tổng số vốn đầu tư công trung hạn của TP Hạ Long được điều chỉnh sau khi sáp nhập Hoành Bồ vào TP Hạ Long là trên 11.507 tỷ đồng. Tổng số kế hoạch đã phân bổ giai đoạn 2016-2020 là trên 11.505 tỷ đồng; số vốn so với kế hoạch trung hạn chưa phân bổ trên 125 tỷ đồng.

Tổng số vốn giải ngân giai đoạn 2016-2019 của thành phố là trên 9.227 tỷ đồng/ tổng kế hoạch vốn 10.515 tỷ đồng, bằng 87,8%.

đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trưởng đoàn giám sát đã có buổi làm việc

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

 

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2020 của thành phố sau điều chỉnh, bổ sung trên 4.719 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/8/2020 thành phố đã giải ngân được 1.894 tỷ đồng, bằng 40,15% kế hoạch vốn đến 31/8/2020 và bằng 88,4% kế hoạch sau điều chỉnh. Đến thời điểm hiện tại, TP Hạ Long không có nợ đọng XDCB.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã tham gia một số nội dung: rà soát lại số liệu nợ đọng XDCB; có kế hoạch điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp theo chỉ đạo; rà soát lại việc theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đánh giá thanh tra theo kế hoạch đầu tư công; quan tâm chất lượng khảo sát, lập thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn; thanh toán số vốn còn thiếu đối với các dự án đã quyết toán giai đoạn 2016-2020...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị TP Hạ Long tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của thành viên đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo gửi về đoàn giám sát trước ngày 25/9.

Hạ Long là một trong những địa phương có tổng mức đầu tư chiếm 50% tổng khối huyện. Bên cạnh đó, việc bố trí vốn đầu tư có tỷ trọng lớn chiếm 70%, đây là sự cố gắng nỗ lực của thành phố. Với tổng số vốn đầu tư lớn nhưng thành phố đã thực hiện điều chỉnh sát với tình hình thực tế.

Lãnh đạo TP Hạ Long báo cáo tại buổi là việc.

Lãnh đạo TP Hạ Long báo cáo tại buổi làm việc.

 

Trong tổng số 609 dự án của thành phố hiện  đã có 475 dự án đã hoàn thành. Tuy nhiên, việc đầu tư cho các dự án của thành phố vẫn còn dàn trải; tỷ lệ giải ngân qua các năm còn chưa cao đặc biệt là năm 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý đối với HĐND thành phố khi ban hành nghị quyết ngoài việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phải điều chỉnh cả dự toán chi đầu tư. Sau khi đã điều chỉnh phấn đấu đến 30/9 hoàn thành giải ngân 100% vốn đã triển khai thực hiện.

Thành phố cần tiếp thu bổ sung phần đánh giá thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm tra sự chủ động của thành phố cũng như công tác phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Liên quan đến công tác nợ đọng XDCB, đồng chí yêu cầu thành phố cần xác định chuẩn lại số liệu. Với các nội dung khác cần đôn đốc và thực hiện theo đúng cam kết.Về những kiến nghị của thành phố, đoàn giám sát sẽ tiếp thu giao cho các sở, ngành liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 522
Đã truy cập: 104999