Bức tranh sáng nhiệm kỳ 2015-2020

25/09/2020 16:45

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát huy truyền thống, nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Qua đó, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2020 với chủ đề “Quảng Ninh 2020 - Điểm đến đầu tư”, tháng 8/2020.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Ninh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bám sát các định hướng của Trung ương, tỉnh đã mạnh dạn đề xuất, xây dựng và triển khai các mô hình mới, cách làm mới; phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước, bình quân 5 năm tăng 10,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt hơn 212.492 tỷ đồng, tăng 29,56% so với giai đoạn 2011-2015. Quảng Ninh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có số thu nội địa cao nhất nước; liên tục ở vị trí thứ 5, thứ 6 từ năm 2011 đến nay. GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 6.700 USD/năm, gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước…

Tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện ba đột phá chiến lược. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ có bước phát triển đột phá, thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế. Quảng Ninh là địa phương đi đầu triển khai có hiệu quả hình thức đầu tư đối tác công - tư (PPP), với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Tỉnh hiện là địa phương duy nhất trong nước huy động được tư nhân đầu tư xây dựng Cảng hàng không, Cảng tàu khách quốc tế, cao tốc. Hạ tầng y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao được đầu tư bài bản, đồng bộ, hiện đại. Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Diện mạo của Quảng Ninh ngày càng thay đổi.

Diện mạo Quảng Ninh hôm nay. Ảnh: Hùng Sơn

 

Chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhiều năm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của chính quyền địa phương cải thiện rõ rệt. Quảng Ninh đã tạo đột phá với 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019) Chỉ số PCI, Chỉ số Par Index đứng đầu cả nước; Chỉ số SIPAS, Chỉ số ICT Index luôn đứng ở nhóm dẫn đầu cả nước; Chỉ số PAPI tiếp tục tiến bộ về điểm số và thứ hạng.

Nguồn nhân lực được quan tâm phát triển cả về số lượng, chất lượng theo quy hoạch, đề án. Năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85% (cả nước 65%), trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 45,5% (cả nước 25%). Trường Đại học Hạ Long từng bước trở thành trung tâm đào tạo, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa và xã hội hóa; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tổng chi cho an sinh xã hội trong 5 năm ước đạt 8.981 tỷ đồng, bình quân tăng 14,9%/năm, gấp 1,8 lần giai đoạn 2011-2015. Số hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm sâu từ 4,56% năm 2015 xuống 0,36% năm 2020. Toàn tỉnh có 545 trường chuẩn quốc gia, đạt 85%; xây dựng mô hình giáo dục thông minh tại 66 trường; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân là 14,8; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân là 54,6; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 95%, đều cao hơn bình quân chung cả nước. Tỉnh dành 5% tổng chi thường xuyên cho ứng dụng KHCN, CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh...

Nhân dân xã Dân Chủ, TP Hạ Long tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân xã Dân Chủ (TP Hạ Long) chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. 89/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 7/13 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành xây dựng NTM; có xã đạt NTM kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước. 17 xã, 54 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn sớm hơn 1 năm.

Tỉnh chủ động giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được chú trọng.

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để Quảng Ninh vững bước trong nhiệm kỳ mới.

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 505
Đã truy cập: 66653