Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XV vào cuộc sống

01/10/2020 17:35

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đã tạo dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đỗ Phương

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đỗ Phương

 

Dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, 727 tổ chức cơ sở đảng và 5.045 chi bộ trực thuộc.

Đặc biệt, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 25-27/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh) đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ tỉnh.

Quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện các văn kiện quan trọng. Đã có 231 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ tỉnh (63 tham luận gửi tới Đại hội, 20 tham luận trình bày tại hội trường),168 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV thành công tốt đẹp là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và đầy trách nhiệm diễn ra từ 1 năm nay của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành trong tỉnh. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội được chủ động chuẩn bị từ giữa nhiệm kỳ khóa XIV, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, được sự tham gia góp ý của nhiều cấp, nhiều ngành, với cách làm bài bản, khoa học, dân chủ.

Đại hội đã biểu thị quyết tâm, đến năm 2025 phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của miền Bắc.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đại hội đã thông qua 19 chỉ tiêu chủ yếu (3 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 7 chỉ tiêu kinh tế, 5 chỉ tiêu xã hội, 4 chỉ tiêu môi trường), trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân (GRDP) đạt khoảng 10%. Đồng thời đề ra 4 quan điểm định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025; trong đó kiên trì giữ vững quan điểm chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”. Tầm nhìn định hướng phát triển đến năm 2030, năm 2045, Đại hội xác định, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đại hội đã xác định và quyết tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phát, đó là: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Để cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội, Đại hội đã giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV xây dựng và hoàn thiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách sát thực, khả thi, nhất là chú trọng thực hiện có hiệu quả các Đề án trên từng lĩnh vực để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Trước mắt, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh là tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, biến Nghị quyết Đại hội thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống. Chặng đường phía trước có những thuận lợi mới, thời cơ mới, đồng thời cũng đầy khó khăn và thách thức mới, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Trong lễ bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, đã nhấn mạnh: Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn thể đồng bào các dân tộc anh em, sĩ quan và chiến sĩ các lực lượng vũ trang ở QuảngNinh, đồng bào Quảng Ninh ở các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy cao độ truyền thống "Kỷ luật, đồng tâm", tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy, tối 27/9, tại lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long, đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Trong đó khẳng định: Thành công của Ðại hội đã tạo khí thế phấn khởi cho Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh vững bước trong chặng đường đổi mới, hội nhập, phát triển tiếp theo. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể của thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân tinh thần các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng; Nghị quyết Ðại hội XV Ðảng bộ tỉnh. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấu suốt những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến thành hiện thực sinh động, đưa sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển tỉnh Quảng Ninh nhanh, toàn diện, vững chắc.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả của Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực với các giải pháp hiệu quả, phù hợp, khả thi, gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo khí thế, động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 478
Đã truy cập: 66626