Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận

15/10/2020 16:09

Những năm qua, công tác dân vận đã được cả hệ thống chính trị của Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đây, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; giữ ổn định tình hình, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn tỉnh.

Cán bộ Cơ quan Khối huyện Đầm Hà tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân xã Quảng Lâm thực hiện nếp sống văn minh, ăn ở hợp vệ sinh. (Ảnh chụp tháng 8/2020)

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến 31/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng. Trong đó, có việc chỉ đạo tổ chức ra cơ quan chuyên môn của Đảng về công tác vận động quần chúng. Từ đó, ghi dấu ngày ra đời ngành Dân vận, mở ra một trang mới, mốc son vẻ vang trong sự nghiệp công tác dân vận của Đảng. Tháng 10/1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

Hòa cùng dòng chảy của lịch sử, tỉnh Quảng Ninh luôn tự hào về truyền thống của quân và dân Vùng mỏ, luôn xung kích đi đầu, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, tích cực tham gia trường kỳ kháng chiến đánh đuổi thực dân, đế quốc, chi viện cho tiền tuyến, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai hiệu quả công tác dân vận, cụ thể hóa đến từng lĩnh vực, đối tượng cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Nhận thức về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, quản lý của chính quyền đối với công tác dân vận được đổi mới. Tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong 10 năm qua, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 40 văn bản chỉ đạo về công tác dân vận. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt, học tập Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời, xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận phù hợp với thực tế từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, Ban Dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện hiệu quả nhiều đề án về công tác dân vận. Nổi bật như: Đề án tăng cường công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; đề án tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới... Cùng với đó, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả của Cơ quan Khối từ tỉnh đến cơ sở... 100% cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo”; tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” đảm bảo hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 2.200 mô hình dân vận khéo đăng ký các cấp. Nổi bật và mang lại hiệu quả là vận động nhân dân hiến đất làm đường, các công trình công cộng, GPMB, xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, giảm nghèo, ổn định tình hình nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua thẩm định, đã lựa chọn gần 800 điển hình dân vận khéo đề nghị UBND các cấp khen thưởng.

Các đội thi tham gia Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Quảng Ninh năm 2020, cụm miền Tây (tháng 9/2020).

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả góp phần vào thành tựu chung về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn trong những năm qua. Nhiều chủ trương mới, việc khó phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh do làm tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị đã thực hiện thành công. Trong đó phải kể đến “Chiến dịch Quang Trung” để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, thu hồi 284,6ha đất, ảnh hưởng tới 535 hộ dân, phải di dời ra khỏi vùng dự án 493 ngôi mộ, nhưng đã thực hiện trong thời gian chưa đầy 3 tháng. Chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành công tác GPMB dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ sau 15 ngày triển khai đã hoàn thành GPMB, tổng số hộ dân tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng đạt 100% với khối lượng gần 187ha, ảnh hưởng đến 1.168 hộ dân tại 5 địa phương. Hay việc thực hiện mô hình bầu trưởng thôn, bản, khu phố trong cùng một ngày và hoàn thành 100% đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với mô hình “Dân tin, Đảng cử”, 100% trưởng thôn, bản, khu phố đồng thời là bí thư chi bộ…

Công tác dân vận đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Kinh tế của tỉnh 10 năm qua liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2015-2020) đạt 10,7%, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, biển đảo. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%...

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 105025