Phấn đấu hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh báo cáo Chính phủ trong năm 2021

22/10/2020 08:17

Chiều 21/10, Ban chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh họp thảo luận và cho ý kiến về tình hình quản lý, thực hiện các quy hoạch chiến lược của tỉnh và tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 06 ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chiến lược, lập, quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh, tỉnh Quảng Ninh đã thuê các đơn vị tư vấn có năng lực, uy tín quốc tế triển khai lập 7 quy hoạch chiến lược trên các lĩnh vực trọng yếu của tỉnh và đã tổ chức Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh vào ngày 13/9/2014.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh có thời kỳ đến năm 2020 đã sắp hết hiệu lực và không còn giá trị pháp lý để triển khai. Theo các quy định mới của Luật Quy hoạch năm 2017, toàn bộ 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh không phải là các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, sẽ không còn được phép tồn tại độc lập, mà chỉ được kế thừa, tích hợp các nội dung còn giá trị cho thời kỳ tiếp theo vào trong Quy hoạch tỉnh.

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 479 ngày 7/4/2020. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng ban; thành lập hội đồng quy hoạch, tổ chuyên trách giúp việc triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh; đồng thời triển khai các bước theo quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đổi mới về hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật của Quảng Ninh trong 5 năm, 10 năm qua là nhờ Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện tốt 7 quy hoạch chiến lược. Hiện nay, cơ bản các quy hoạch chiến lược đã sắp hết hiêu lực, trừ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050. Bên cạnh đó, thực hiện theo Luật Quy hoạch được ban hành năm 2017, Quảng Ninh đã chủ động đi đầu trong việc lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Với mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ gắn với nâng cao chất lượng tổ chức lập quy hoạch, tỉnh Quảng Ninh sẽ là đơn vị đóng vai trò dẫn dắt, đóng góp vào quá trình lập quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia bằng chất lượng quy hoạch tỉnh và đẳng cấp, thương hiệu đơn vị tư vấn lập quy hoạch; phấn đấu trở thành tỉnh đi đầu hoàn thành lập quy hoạch tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu về mặt tiến độ lập quy hoạch, phấn đấu tháng 6/2021 hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh báo cáo Chính phủ.

Đồng chí giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá tổng thể toàn bộ kết quả thực hiện 7 quy hoạch. Phải có đánh giá cụ thể việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành và đang triển khai; xây dựng phụ biểu kết quả thực hiện của từng quy hoạch trong báo cáo của Ban cán sự Đảng và hoàn thành trước 5/11/2020.

Trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải bảo đảm tính liên tục, kế thừa, ổn định, phát triển của 7 quy hoạch chiến lược đã có theo hướng tích hợp và phát triển các nhân tố mới đảm bảo phù hợp có nội dung cần tính toán giai đoạn dài hơn, bổ sung định hướng mới như: TP Hạ Long mới, 3 cầu Cửa Lục 1, 2, 3; tuyến đường ven sông từ Quảng Yên đến Đông Triều, các khu kinh tế hạt nhân phát triển KKT Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái…

“Phải quán triệt một nguyên tắc trong việc lập Quy hoạch tỉnh, đó là đảm bảo tính liên tục, tính ổn định, kế thừa, đổi mới và phát triển, trên cơ sơ 7 quy hoạch chiến lược đã được xây dựng bài bản, có chất lượng bởi các tư vấn hàng đầu quốc tế và được tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua. Đó là nền tảng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là hạt nhân mang tính cốt lõi trong nội dung lập Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới" – đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng thời, cập nhật toàn bộ các nội dung của Văn kiện Đại hội và chương trình hành động Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã định hướng rõ; kiên trì thực hiện sáng tạo định hướng không gian phát triển “Một tâm, Hai tuyến, đa chiều, Hai mũi đột phá”. Đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, các địa phương phải chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc đi khảo sát, nghiên cứu, triển khai, cung cấp số liệu. Số liệu phải khách quan, trung thực, đúng thực tế. Trực tiếp đồng chí giám đốc sở, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương phải tham gia lập quy hoạch, làm quy hoạch. Tuyệt đối không chờ đợi, ỷ lại vào đơn vị tư vấn, đặc biệt chú ý đánh giá hiện trạng, cập nhật hiện trạng, không để lợi dụng quá trình lập quy hoạch hợp lý hóa các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, xây dựng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát lại kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến công tác triển khai các quy hoạch; tính toán lại các mô hình trưng bày tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh khi trưng bày, giới thiệu cho các đoàn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan, các nhà đầu tư đến tìm hiểu, như:  Mô hình TP Hạ Long mới, các dự án mới…

Về trách nhiệm, cơ chế làm việc của Ban Chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung lập kế hoạch hoàn thành Quy hoạch tỉnh của Ban Chỉ đạo; tổ chức họp Ban Chỉ đạo 1 tháng/ lần để chỉ đạo các nội dung; đồng thời tranh thủ tối đa trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã từng tham gia lập các quy hoạch chiến lược trước đây.

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 740
Đã truy cập: 32729