Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh thông qua 11 Nghị quyết

02/11/2020 08:05

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc và quyết nghị thông qua 11 Nghị quyết quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, điều hành phiên bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh 2016 – 2020. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tóm tắt Tờ trình về việc đề nghị thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đợt 3  năm 2020; Tờ trình thông qua nội dung thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh. Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tóm tắt Tờ trình thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040; Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; Tờ trình thông qua danh mục nhà, đất thuộc sở hữu của nhà nước phải di dời theo quy hoạch.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra các Tờ trình tại Kỳ họp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt các Tờ trình tại kỳ họp.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt các Tờ trình tại kỳ họp.

Thống nhất với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, thống nhất 100% thông qua 11 Nghị quyết. Ngoài các Nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự, có 7 Nghị quyết quan trọng liên quan đến các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

Theo báo cáo, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công của tỉnh, các dự án đã bố trí vốn đầu năm đến nay đã đạt 90%, là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Với việc tiếp tục rà soát các khoản tiết kiệm chi thường xuyên những tháng cuối năm, những khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư và tái đầu tư công, tiếp tục bố trí tăng vốn hơn 1.000 tỷ đồng cho các dự án, công trình động lực và bố trí vốn 1.600 tỷ đồng cho công trình cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đoạn Vân Đồn - Tiên Yên. Đây là nỗ lực vượt bậc của tỉnh Quảng Ninh trong việc quyết liệt thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho dự án trọng điểm, động lực, không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QP-AN đối với tỉnh mà còn đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phía Bắc và cả nước. Đặc biệt, dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân bằng những hành động thiết thực như đồng thuận bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2021.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, bài bản, Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thông qua các Nghị quyết với sự đồng thuận của 100% đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Trong suốt những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt của tỉnh đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Việc quan tâm kiện toàn kịp thời đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ổn định bộ máy chính quyền địa phương ở tỉnh vào thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục củng cố, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là bảo đảm triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. HĐND tỉnh tin tưởng rằng đồng chí Nguyễn Tường Văn sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt năng lực, kiến thức, kinh nghiệm; nhanh chóng bắt nhịp, bao quát công việc, bám sát thực tiễn cơ sở, tiếp tục có những đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo TX Quảng Yên phát biểu thảo luận tại hội trường.
Lãnh đạo TX Quảng Yên phát biểu thảo luận tại hội trường.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2020 đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2020, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu các cấp phải tích cực, chủ động bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả biện pháp điều hành KT-XH quý IV năm 2020, phấn đấu thực hiện bằng được “mục tiêu kép”; năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, quyết liệt hành động, đo đếm bằng sản phẩm cụ thể và niềm tin của nhân dân; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhấn mạnh đến các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Xuân Ký yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư công trước 30/11/2020, gắn với tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả đầu tư công; trong đó, hết quý IV năm 2020 phải hoàn thành dứt điểm, đưa vào khai thác, sử dụng các công trình dự án: đường nối 2 KCN Việt Hưng - Cái Lân đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Dốc Đỏ - Yên Tử (Uông Bí), cầu Triều; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: Đường trục chính KCN - cảng biển Hải Hà giai đoạn 2, đường bao biển nối TP Hạ Long với TP Cẩm Phả, đường trung tâm TX Đông Triều. Đặc biệt, ưu tiên thúc đẩy triển khai Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai cao tốc đoạn Vân Đồn - Tiên Yên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh đồng bộ với cao tốc đoạn Tiên Yên - Móng Cái được đầu tư theo hình thức BOT, phấn đấu hoàn thành toàn bộ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trong năm 2021.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Khẩn trương hoàn thiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đảm bảo sự đồng bộ, gắn kết với các Quy hoạch chiến lược, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng của KKT Vân Đồn, thành phố Hạ Long và mới đây KKT ven biển Quảng Yên, sớm trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch trong năm 2020.

Phấn đấu hết quý IV/2020, hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và cấp phép đầu tư các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trong các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đạt ít nhất 2 tỷ USD; giá trị giải ngân vốn xây dựng cơ bản của các dự án ngoài ngân sách trong các KKT, KCN đạt trên 01 tỷ USD; khởi công ít nhất 4 dự án mới trong các KCN, KKT với giá trị đạt tối thiểu 500 triệu USD, tạo động lực đảm bảo tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng trong quý IV đạt ít nhất 21,2%.

Từng cấp, từng ngành, từng địa phương, trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải khẩn trương rà soát từng chỉ tiêu chưa đạt, còn dư địa phát triển, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trong năm 2020 không thấp hơn 48.000 tỷ đồng; tăng trưởng GRDP năm 2020 là hai con số, tạo nền tảng phát triển KT-XH nhanh, bền vững trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Đồng thời, phải khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung chuẩn bị chất lượng các nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện, cấp xã để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, bàn và quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 sát với thực tiễn; tập trung rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, nhân dân; kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các ban HĐND và lời hứa trước HĐND tỉnh sau chất vấn, trả lời chất vấn trong các kỳ họp.

Báo Quảng Ninh