Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

24/11/2020 08:08

Ngày 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị. 

Cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các sở ngành, địa phương đều thống nhất cho rằng, năm 2020 là một năm rất đặc biệt đối với tỉnh, do phải chịu nhiều tác động chưa từng có của đại dịch Covid-19 ở một địa bàn tuyến đầu. Song, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận, nhất trí, đoàn kết của nhân dân, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chủ động, tích cực, dự báo chính xác, tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, sáng tạo, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển KT-XH, ứng phó có hiệu quả trước những thách thức và tác động của đại dịch Covid-19 để hoàn thành "mục tiêu kép"; ưu tiên, tập trung cao nhất các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” , cấp nào chủ động ở cấp đó, địa phương nào chủ động địa phương đó; chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở, từ ngoại biên không để xảy ra rủi ro trong tỉnh.

Đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng với nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn Quảng Ninh và trong điều kiện chống dịch. Trong đó, sáng tạo, chỉ đạo sớm bầu trưởng thôn, khu phố và tổ chức đại hội cùng một ngày theo phương châm “Dân tin, Đảng cử”; chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy các cấp; tiếp tục lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển; điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả việc sáp nhập các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhờ cách làm bài bản, thận trọng, tính toán kỹ các yếu tố liên quan, chủ động ban hành và thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu tác động, tham mưu nhanh chóng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế, cán bộ các đơn vị cấp huyện, cấp xã, không để xảy ra xáo trộn lớn, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống chính trị ở cơ sở và không để xảy ra đơn thư, khiếu kiện.

Về phát triển kinh tế, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành 17 kết luận, 4 chỉ thị, trên 30 thông báo với quan điểm nhất quán, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 20-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra. Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi gia tăng năng lực sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực ít chịu tác động của dịch bệnh như: Than, điện, xi măng, dệt may…. Đồng thời, thành lập 9 đoàn giám sát về việc giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng cơ bản, điều hành thu, chi ngân sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh đã chỉ đạo bảo đảm mục tiêu tăng trưởng tối đa khu vực công nghiệp - xây dựng, trọng tâm là công nghiệp khai khoáng, điện, chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ; triển khai các dự án đầu tư công, các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách; tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng TTHC để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình triển khai thực hiện đầu tư các dự án, công trình. Đặc biệt, tỉnh đã ban hành 3 gói kích cầu du lịch, thúc đẩy du lịch nội địa; đưa vào hoạt động một số sản phẩm du lịch mới; xúc tiến du lịch ở một số tỉnh, thành trong nước trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Song song với đó, phát động và triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở Cuộc vận động "Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh tại tỉnh".

Quảng Ninh đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện cả trồng trọt và chăn nuôi, hình thành chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm; nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và thực hiện các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; quyết liệt, đẩy mạnh giải ngân, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2020 và kế hoạch trung hạn 2016-2020. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư công; quan tâm chăm lo công tác bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo; ban hành nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn; triển khai kịp thời các chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch.

Nhờ sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế, ứng phó có hiệu quả thách thức và tác động của đại dịch, tỉnh Quảng Ninh đã giữ vững được địa bàn an toàn, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 10%, Quảng Ninh là một trong số ít các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch. Khu vực công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng cao nhất khẳng định trụ cột đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế; tổng số khách du lịch ước đạt 10 triệu lượt. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm đạt 49.300 tỷ đồng, tăng 9,4% so với dự toán TW giao (45.045 tỷ đồng), tăng gần 3,0% so dự toán HĐND Tỉnh giao (48.000 tỷ đồng), tương đương tăng 1.300 tỷ đồng, tăng gần 7,0% so cùng kỳ (CK thu 46.158 tỷ đồng). Đến 15/11, kế hoạch vốn đầu tư phát triển đạt trên 15.200 tỷ đồng, tăng 1.064 tỷ đồng so với kế hoạch; tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 90%. Các dự án, công trình trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh đã khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ đầu tư 9 dự án, công trình động lực, với tổng vốn đầu tư 32.338 tỷ đồng; hoàn thành và gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với tổng mức đầu tư trên 5.649 tỷ đồng... Tổng chi an sinh xã hội đạt 2.280 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 0,36%.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, những kết quả quan trọng, toàn diện nêu trên là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của cả đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trung tâm, hạt nhân đoàn kết, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động là tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã luôn chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, vì lợi ích của nhân dân; nhận diện đúng tình hình từ xa, từ sớm, quyết tâm, quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả với cách làm bài bản, khoa học, phù hợp với thực tiễn khách quan của Tỉnh trên cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chỉ đạo của Trung ương. Những kết quả mà Quảng Ninh đạt được không những đóng góp vào bức tranh chung KT-XH của quốc gia, mà còn tạo niềm tin mới, động lực mới, khí thế mới cho tỉnh Quảng Ninh bước sang năm 2021 với mục tiêu cao nhất là mang lại sự hạnh phúc cho nhân dân.  

Những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ năm 2020 còn có ý nghĩa quan trọng cho cả năm 2021. Cụ thể, phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trước hết là từ các cơ quan lãnh đạo; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của những người đứng đầu, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Cùng với đó, kịp thời rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định bảo đảm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội tạo niềm tin và sự thống nhất cao trong nhân dân; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công những việc mới, việc khó, vì lợi ích của nhân dân.

Đối với năm 2021 – năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, trong điều kiện dự báo dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất các ý kiến của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh về chủ đề năm 2021 "Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy liên kết vùng". Về các chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt khoảng 10%. Thu ngân sách nội địa phấn đấu mức tăng cao nhất, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng (tăng 10% so với năm 2020; Kịch bản kinh tế năm 2021 vẫn phải đặt trong bối cảnh có dịch Covid-19. Trong đó, tạo điều kiện tốt nhất để ngành Than phát triển sản xuất kinh doanh bền vững tăng tối đa sản lượng (cả sản xuất và xuất khẩu); cần tập trung giải quyết 10 triệu tấn than tồn kho. Đồng thời, tạo đột phá mới trong tăng trưởng của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo; tận dụng tối đa cơ hội đón bắt các dòng vốn dịch chuyển đầu tư; khuyến khích sử dụng nguyên vật liệu xây dựng tại chỗ. Đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xác định tập trung vào thị trường nội địa, do vậy tiếp tục phải kéo dài cơ chế kích cầu du lịch nội địa năm 2021 khai thác thị trường du lịch nội địa; phát triển kinh tế biển, cảng biển, dịch vụ cảng biển; đẩy nhanh các dự án đầu tư công, các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách và khu vực dân doanh. Trong điều kiện có dịch, càng phải quan tâm chăm lo nhiều hơn tới an sinh xã hội; tăng tính tự chủ của các địa phương, đặc biệt chi thường xuyên. Trong công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị, năm 2021, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo về phê chuẩn tổng quyết toán thu NSNN trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019; tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020; dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Trong điều kiện thu NSNN có xu hướng giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực chủ động của các sở, ngành liên quan, tổng thu NSNN ước thực hiện cả năm đạt 49.300 tỷ đồng, bằng 103 dự toán, tăng 7% cùng kỳ. Tính đến 15/11/2020, Quảng Ninh vẫn duy trì vị trí thứ 6 về nội địa, đứng thứ 7 về thu ngân sách Nhà nước.

Năm 2021, Quảng Ninh tiếp tục kiên định mục tiêu cơ cấu lại NSNN, tăng cường quản lý nợ công, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính, NSNN. Trong đó, tiếp tục duy trì phát huy, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành ngân sách các cấp; xây dựng kịch bản thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế; xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thấy thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Song song với đó, xây dựng quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2020-2025 phù hợp, đảm bảo nguyên tắc: Ngân sách tỉnh giữ vai trò chủ đạo, nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách tiền lương mới, các chương trình, nhiệm vụ do địa phương ban hành, cân đối các khoản chi thường xuyên dành nguồn lực chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án công trình động lực.

Đối với nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, năm 2020, thu ngân sách nội địa phấn đấu mức tăng cao nhất, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng. Ngành tài chính, thuế phải tham mưu với tỉnh cụ thể kế hoạch thu nhưng vẫn phải tính tới những yếu tố khó khăn do dịch bệnh tác động. Ngoài 4 địa phương Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái sẽ tăng thêm 1 địa phương tự cân đối ngân sách là TX Đông Triều. Đồng thời, tăng tính tự chủ chi thường xuyên cho các đơn vị cấp huyện. Trong phân bổ ngân sách địa phương, dành tối thiểu 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, ưu tiên bố trí kinh phí cho y tế cơ sở, bệnh viện nằm ở vùng khó khăn, chuyên khoa phong, tâm thần… Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu cơ chế tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công, đặc biệt lưu ý cho ngành y tế. Kiểm soát chặt chẽ nợ đọng xây dựng cơ bản ở cả 3 cấp ngân sách, trong đó quyết toán các dự án đã hoàn thành, gắn với kỷ luật, kỷ cương ở các cấp ngân sách, tiết kiệm chi ngay từ khâu lập dự toán và tổ chức thực hiện dự toán, chống lãng phí tiêu cực. Tập trung quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, nhất là ngành thuế, hải quan, chống thất thu, chống chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ thuế, triển khai hóa đơn điện tử, thực hiện nghiêm quy định đấu giá khi thực hiện bán chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình – những dự án này không đúng tiến độ sẽ điều chỉnh để chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh.

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 316
Đã truy cập: 117535