Trang chủ Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
18/2023/QĐ-UBND 29/06/2023 Bãi bỏ một phần Quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh) UBND tỉnh Quảng Ninh
25/2021/QĐ-UBND 06/04/2021 Ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
14/2021/QĐ-UBND 03/02/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2550/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ UBND tỉnh Quảng Ninh
13/2021/QĐ-UBND 03/02/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3435/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội UBND tỉnh Quảng Ninh
12/2021/QĐ-UBND 03/02/2021 V/v Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua xây dựng "Xã, phường, thị trấn văn minh" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
10/2021/QĐ-UBND_ 03/02/2021 Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
11/2021/QĐ-UBND_ 03/02/2021 Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
09/2021/QĐ-UBND_ 03/02/2021 V/v Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
07/2021/QĐ-UBND_ 03/02/2021 V/v Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Công nhân tiên tiến tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
06/2021/QĐ-UBND_ 03/02/2021 V/v Ban hành Quy định khen thưởng phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
  • 1 - 10
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 222
Đã truy cập: 1168986