Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
18/ĐK-UBND 03/12/2020 ĐIỆN KHẨN: V.v tiếp tục tăng cường thực hiện phòng chống, dịch COVID-19 UBND tỉnh Quảng Ninh
916/HĐND-TTTH1 03/12/2020 HỎA TỐC V/v đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XIII HĐND tỉnh Quảng Ninh
917/HĐND-TTTH1 03/12/2020 HỎA TỐC V/v đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại kỳ họp thứ 21HĐND tỉnh khóa XIII HĐND tỉnh Quảng Ninh
882/TB-HĐND 02/12/2020 Thông báo lịch công tác tháng 12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh HĐND tỉnh Quảng Ninh
02/12/2020 02/12/2020 Lịch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
8261/UBND-TH1 02/12/2020 V/v chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp duy trì, cải thiện nâng cao các chỉ số Par Index, SIPAS, PAPI, PCI UBND tỉnh Quảng Ninh
245/BC-UBND 01/12/2020 Báo cáo bổ sung, làm rõ kết quả giải quyết, trả lời một số kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII và kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm từ kỳ họp trước (kỳ thứ 13,15) UBND tỉnh Quảng Ninh
788/QĐ-VP 01/12/2020 V/v bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Thu Huyền - Phó Trưởng phòng Công tác Đại biểu Quốc hội giữ chức vụ Trưởng Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
789/QĐ-VP 01/12/2020 V/v bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Quỳnh Trang - Phó trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp giữ chức vụ Trưởng Phòng Thư ký - Tổng hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
4456/QĐ-UBND 01/12/2020 V/v điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng UBND tỉnh Quảng Ninh
8168/UBND-CN2 30/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Quảng Ninh
208/KH-UBND 30/11/2020 Kế hoạch Tổ chức Tuần giới thiệu sản phẩm thủy sản, OCOP và xúc tiến du lịch Quảng Ninh 2020 tại Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội UBND tỉnh Quảng Ninh
244/BC-UBND 30/11/2020 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật UBND tỉnh Quảng Ninh
8190/UBND-GD 30/11/2020 V/v tiếp tục triển khai những kết quả, nhiệm vụ phù hợp của Đề án 404 UBND tỉnh Quảng Ninh
772/QĐ-VP 30/11/2020 V/v phân công công việc chuyên môn đối với chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
8150/UBND-CN 27/11/2020 V/v quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn tại mỏ đá phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
8160/UBND-TM1 27/11/2020 V/v hoạt động kinh doanh TNTX, CK, KNQ tại thành phố Móng Cái UBND tỉnh Quảng Ninh
850/HĐND-TH5 27/11/2020 V/v đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XIII
8113/UBND-XD6 26/11/2020 V/v triển khai đề án "Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025' UBND tỉnh Quảng Ninh
8122/UBND-TH2 26/11/2020 V/v giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Thông báo số 1923-TB/TU UBND tỉnh Quảng Ninh
241/BC-UBND 26/11/2020 Tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
4396/QĐ-UBND 26/11/2020 V/v thành lập Tổ chăm sóc nhà đầu tư trực thuộc Tổ công tác PCI của tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
4412/QĐ-UBND 26/11/2020 V/v thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
8140/UBND-TM1 26/11/2020 V/v tổ chức Tuần thủy sản, sản phẩm OCOP và xúc tiến thương mại - du lịch Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
242/BC-UBND 26/11/2020 Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
189/TB-UBND 26/11/2020 TB Kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư ngày 17/11/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
4411/QĐ-UBND 26/11/2020 V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả UBND tỉnh Quảng Ninh
8101/UBND-NLN3 25/11/2020 V.v đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6022/UBND-NLN3 ngày 21/8/2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
240/BC-UBND 25/11/2020 BC Tổng kết công tác tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
8050/UBND-XD6 24/11/2020 V/v kế hoạch tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
12/CT-UBND 24/11/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động và hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển và kinh doanh than 02 tháng cuối năm 2020 và Quý I/2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
8075/UBND-VX1 24/11/2020 V/v công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021 UBND tỉnh Quảng Ninh
4372/QĐ-UBND 24/11/2020 V/v đóng cửa mỏ sét làm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Hà Tu tại phường Quang hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
4376/QĐ-UBND 24/11/2020 V/v tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2016-2020 theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
4377/QĐ-UBND 24/11/2020 V/v tặng Bằng khen cho 08 gia đình, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
8033/UBND-VX1 23/11/2020 V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng bằng hình thức sân khấu hóa UBND tỉnh Quảng Ninh
238/BC-UBND 23/11/2020 BC Tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
4369/QĐ-UBND 23/11/2020 V/v phê duyệt danh mục công trình cải tạo, sửa chữa của các đơn vị thuộc Sở Y tế UBND tỉnh Quảng Ninh
187/TB-UBND 20/11/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp chỉ đạo về Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
8000/UBND-VX1 20/11/2020 V/v tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ vùng mỏ" lần thứ VIII năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
123456TiếpCuối »
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 56
Đã truy cập: 41122